niedziela, 14 kwietnia, 2024
Strona główna Artykuły Proces - Przygotowanie przedsięwzięć ze środków fundusz spójności

Proces – Przygotowanie przedsięwzięć ze środków fundusz spójnościLp. Czynność Współpraca z systemem komputerowym Komórka odpowiedzialna Przeprowadzone kontrole Dokument Źródłowy Dokument Wtórny
1 Złożenie przez Beneficjenta Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP)   Registratura KA pieczęć wpływu do Firmy   Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP)
2 Rejestracja wniosku w dzienniku korespondencji Program „POCZTA” Registratura KA wpis do rejestru kancelaryjnego i programu rejestrującego pocztę, nadanie numeru korespondencji przychodzącej   Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP)
3 Dekretacja   Prezes Zarządu autoryzacja i przekazanie karty do Kierownika Zespołu FS   Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP)
4 Dekretacja   Kierownik Zespołu FS autoryzacja i przekazanie karty do pracownika Zespołu FS   Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP)
5 Rejestracja karty w Zespole PS Rejestr Kart Potencjalnego Przedsięwzięcia Zespół FS     Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP)
6 Weryfikacja formalna Karty i wstępna weryfikacja merytoryczna Rejestr Kart Potencjalnego Przedsięwzięcia Zespół FS Czy Karta jest wypełniona poprawnie, Czy jest wypełniona na obowiązującym druku. Czy jest kompletna Pismo do Beneficjenta o uzupełnienie lub poprawienie Karty Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP)
7 Informacja oraz uzupełniona Karta (KPP) Rejestr Kart Potencjalnego Przedsięwzięcia Zespół FS sprawdzenie uzupełnionej karty Informacja uzupełniająca oraz poprawiona przez Beneficjenta Karta Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP)
8 Ocena ekologiczno-techniczna przedsięwzięcia   Zespół FS Czy przedsięwzięcie jest zgodne z polityką ochrony środowiska, parametry, wpływ projektu na środowisko Ocena ekologiczno-techniczna (Protokół Oceny Inwestycji POI) – Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP)
– Protokół Oceny Inwestycji (POI)
9 Zatwierdzenie Protokołu (POI)   Członek Zarządu Firmy Kontrola karty (KPP) i protokołu (POI)   – Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP)
– Protokół Oceny Inwestycji (POI)
10 Weryfikacja merytoryczna Karty (KPP)   Zespół FS Kontrola zgodności z procedurami dot. Funduszu Spójności – (I etap identyfikacji i przygotowania przedsięwzięcia – Raport Oceny Przedsięwzięcia (ROP) bez załączników – Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP)
– Protokół Oceny Inwestycji (POI)
11 Ocena Karty pod względem ekonomicznym   Specjaliści ds. ekonomiczno-finansowych Kontrola kosztów przedsięwzięcia, źródła finansowania Ocena Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) oraz Ocena ekologiczno-techniczna (POI)
12 Przygotowanie Listy Wojewódzkiej Wnioski na posiedzenie Zarządu Zespół PS Kontrola punktacji kart, Kontrola sporządzonej listy rankingowej Lista Wojewódzka – Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP)
– Protokół Oceny Inwestycji (POI)
– Raport Oceny Przedsięwzięcia (ROP) bez załączników
13 Przygotowanie Listy Wojewódzkiej Wnioski na posiedzenie Zarządu Zespół PS Kontrola punktacji kart, Kontrola sporządzonej listy rankingowej Lista Wojewódzka – Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) – Protokół Oceny Inwestycji (POI)
– Raport Oceny Przedsięwzięcia (ROP) bez załączników
14 Zatwierdzenie Listy Wojewódzkiej przez Zarząd Firmy Wnioski na posiedzenie Zarządu Zarząd Firmy Kontrola listy i protokołów Protokół z posiedzenia Zarządu Firmy oraz Propozycja Wojewódzkiej Listy Inwestycji planowanych na dany rok – Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) – Protokół Oceny Inwestycji (POI)
– Raport Oceny Przedsięwzięcia (ROP) bez załączników
– Lista Wojewódzka
15 Przesłanie Propozycji Wojewódzkiej Listy do Urzędu Marszałkowskiego   Marszałek Województwa Weryfikacja czy dany wniosek o dofinansowanie z FS nie został złożony do ZPORR Opinia Lista Wojewódzka
16 Otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego Zaopiniowanej Listy Wojewódzkiej   Zespół PS      
17 Przygotowanie pisma i przekazanie dokumentów do NF   Zespół PS Kontrola wysyłanej listy – Pismo przewodnie – Potwierdzona kopia KPP
– Potwierdzona kopia ROP bez załączników – Lista Wojewódzka (3 egz.)
– Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP)
– Protokół Oceny Inwestycji (POI)
– Raport Oceny Przedsięwzięcia (ROP) bez załączników
– Lista Wojewódzka
18 Otrzymanie informacji z NF   Zespół PS   – Pismo do Beneficjenta – Arkusz oceny ROP
18
A
– brak jednoznacznej oceny, prośba o poprawienie ROP-u   Zespół PS   – Pismo do Beneficjenta
– Porawieniu ROP-u – Pismo z poprawionym ROP-em do NF
– Arkusz oceny ROP
18
B
Informacja o umieszczeniu na -„Liście przedsięwzięć przygotowywanych do rozpatrzenia przez Komitet Sterujący – Przekazanie informacji wnioskodawcy   Zespół PS   Pismo informujące  
19 Przygotowanie stanowiska na posiedzenie Komitetu Sterującego na wniosek NFOŚiGW   Zespół PS Kontrola formalna i merytoryczna Opinia KPP,POI ewentualnie Studium wykonalności i Ocena oddziaływania na środowisko.
20 Informacja z Ministerstwa środowiska lub z NF o zatwierdzonych lub nie projektach   Koordynator projektu pieczęć wpływu (data) rejestr list
21 Przesłanie informacji do beneficjenta   Koordynator projektu   rejestr list
22 Przyjęcie od beneficjenta studium wykonalności   Registratura KA   SW studium wykonalności  


Diagram (plik pdf) do pobrania >>tutaj<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze