poniedziałek, 22 kwietnia, 2024
Strona główna MF / NIK / UE Fundusze Unijne Projekt wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

8 lipca 2015 roku rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Konsultacje potrwają 14 dni kalendarzowych. Projekt Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 określa warunki kwalifikowalności wydatków oraz wskazuje szczegółowe koszty, które mogą być uznane jako kwalifikowalne w projektach realizowanych w ramach poszczególnych działań i poddziałań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dokumentuszczegóławia również warunki i procedury określone w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Zgodnie z „Wytycznymi”  nieosiągnięcie lub niezachowanie wskaźników produktu wiązać się będzie ze zmniejszeniem wnioskowanego dofinansowania, proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia wskaźnika
produktu.

Proporcjonalne zmniejszenie wnioskowanego dofinansowania ma być proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu.

Bardzo ważne są zapisy punktów 1-2 rozdziału 11 (Rozliczanie efektów projektu), a mianowicie:

  1. Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie zobowiązuje beneficjenta poprzez odpowiednie postanowienia umowy o dofinansowanie, do osiągania lub zachowania wskaźników produktu lub rezultatu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
  2. W przypadku nieosiągnięcia lub niezachowania wskaźników, o których mowa w pkt 1, właściwa instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie ocenia czy zadeklarowany wskaźnik miał wpływ na ocenę projektu i uzyskane dofinansowanie. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, instytucja sprawdza, czy przy zadeklarowaniu takiej wartości jaką faktycznie osiągnął, beneficjent uzyskałby dofinansowanie. Jeżeli mniejsza wartość wskaźnika nie umożliwiałaby uzyskania dofinansowania przez beneficjenta – wymagany jest zwrot całości dofinansowania.

 

 

Tutaj możesz pobrać >>Projekt wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020<<

 

Uwagi możesz zgłosić w >> Formularzu zgłaszania uwag <<

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze