środa, 22 maja, 2024

Prywatne telefony w czasie pracy

Telefony w czasie godzin pracy do męża, dziecka czy znajomej są dość powszechne. Może się jednak okazać, że pracodawca za takie rozmowy będzie rozliczał pracownika, a nawet karał. W takiej sytuacji znalazł się nasz czytelnik. Jest on zatrudniony jako przedstawiciel handlowy. Dużo czasu spędza poza firmą, negocjując kontrakty z potencjalnymi klientami. Zdarza się jednak, że pracuje w siedzibie firmy. Mimo że jego miejsce pracy jest wyposażone w telefon stacjonarny, bardzo często rozmawia też z klientami przez prywatny telefon. Pracodawca zabronił jednak korzystać jemu i innym pracownikom – pod groźbą kary porządkowej – z aparatu prywatnego, twierdząc, że rozmowy służbowe muszą być prowadzone przez telefon służbowy. Według pracodawcy rozmowy prowadzone przez prywatny telefon obniżają standard i jakość pozyskiwanych informacji potrzebnych do wykonania określonych zadań. Powodują także rozluźnienie stosunków między pracownikiem a jego potencjalnymi klientami, co z kolei źle wpływa na efektywność pracy. Czy pracodawca może zabronić korzystania z prywatnego telefonu w czasie godzin pracy?


URZĄD WYJAŚNIA


Piotr Wojciechowski
wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy


To pracodawca ustala miejsce i sposób wykonywania pracy. Jeżeli uzna, że korzystanie przez pracowników z prywatnych telefonów podczas wykonywania zadań służbowych np. zmniejsza wydajność pracowników i obniża efektywność pracy, to może zabronić pracownikom wykonywania prywatnych rozmów. Taki zakaz może dotyczyć także rozmów służbowych prowadzonych przez prywatne telefony – chyba że pracodawca sam zobowiąże się do tego, że będzie częściowo pokrywał koszty prowadzonych służbowych telefonów z prywatnych aparatów telefonicznych pracowników. Musi to jednak wyraźnie postanowić np. w regulaminie pracy. Jeżeli nie ma takiego zapisu, a jest inny zakazujący korzystania z prywatnych telefonów, to pracownik nie może się nie stosować do niego. Pracodawca mógłby nawet „konfiskować” na czas pracy prywatne telefony pracowników i nie byłoby to niezgodne z prawem.


 


NA CO TRZEBA ZWRÓCIĆ UWAGĘ


• Pracodawca ustala miejsce i sposób wykonywania pracy.
• Korzystanie przez pracowników z prywatnych telefonów podczas wykonywania zadań służbowych zmniejsza wydajność pracowników i obniża efektywność pracy.
• Pracodawca może zobowiązać się do pokrywania kosztów prowadzonych rozmów służbowych z telefonów prywatnych pracowników.
• Pracodawca może zabronić pracownikom wykonywania prywatnych rozmów przez telefon służbowy. Taki zakaz może dotyczyć także rozmów służbowych prowadzonych przez prywatne telefony.
• Pracodawca nie może zobowiązać pracownika do tego, by w ogóle nie korzystał w czasie pracy z prywatnego telefonu.
• Pracodawca może nawet „konfiskować” na czas pracy prywatne telefony pracowników i nie jest to niezgodne z prawem.
• Najlepiej jest zapisać w regulaminie pracy zasady korzystania z telefonów prywatnych i służbowych do celów prywatnych.
• Pracodawca ma miesiąc na ustosunkowanie się do zaistniałego zachowania pracownika. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze