czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona główna Artykuły Przyjęto nowe kryteria dla projektów Programu Polska Cyfrowa

Przyjęto nowe kryteria dla projektów Programu Polska Cyfrowa

Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów i Strategii komunikacji dla Programu Polska Cyfrowa – to najważniejsze ustalenia trzeciego posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC, któremu przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

 

Dokumenty dotyczące kryteriów oraz metodyki wyboru projektów  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa możesz pobrać w dalszej części artykułu (dotyczy działania 1.1. i 3.1)

Dzisiaj uruchamiamy kolejne działania w Programie Polska Cyfrowa. Przyjęcie kryteriów dla szybkich sieci i działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwi rozpoczęcie następnych naborów wniosków w Programie ” – mówiła wiceminister Iwona Wendel.

Budujemy elektroniczne usługi, otwieramy zasoby informacji publicznej w administracji, nauce i kulturze, ale nie możemy zapomnieć o ludziach, którzy albo nie wiedzą, że Internet daje szanse albo nie mają dość wysokich kompetencji cyfrowych, żeby w sposób świadomy korzystać z możliwości jakie oferuje „– zaznaczyła.

Podczas III posiedzenia Komitetu zatwierdzono: metodykę i kryteria wyboru projektów dla działań:

1.1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu oraz 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych;
Strategię komunikacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zaprezentowano również aktualną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla POPC oraz powołano Grupę roboczą do spraw e-administracji.

Wiceminister poinformowała, że obecnie pracują już trzy grupy robocze: ds. szerokopasmowego Internetu, ds. udostępniania informacji sektora publicznego oraz ds. realizacji III osi POPC Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

W spotkaniu, które odbyło się 18 czerwca 2015 r. w Warszawie, uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, jak również Komisji Europejskiej.

[pull_quote_center]Polska Cyfrowa to krajowy program na lata 2014-2020, który skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.[/pull_quote_center]

 

Dokumenty do pobrania z III posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  – 18 czerwca 2015 r. możesz pobrać tutaj:

1. Metodyka wyboru projektów w działaniu 1.1
2. Metodyka wyboru projektów w działaniu 3.1

 

Tutaj możesz pobrać dokument >>KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW FORMALNYCH I MERYTORYCZNYCH DLA DZIAŁANIA 1.1 POPC<<

Tutaj możesz pobrać dokument >>KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW FORMALNYCH I MERYTORYCZNYCH DLA DZIAŁANIA 3.1 POPC<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze