czwartek, 20 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Pytania do Pana Ministra Pawła Banasia

Pytania do Pana Ministra Pawła Banasia

W przyszły piątek (15 grudnia 2006 r.) Wiceminister finansów Paweł Banaś udzieli wywiadu w RadioInfor.


Poniżej w komentarzach zbieramy propozycje pytań do tego wywiadu.


Redakcja RadioInfor wybierze trzy z nich i zada je Panu Wiceministrowi w Waszym imieniu.


O czasie emisji wywiadu poinformujemym jak tylko będziemy posiadali taką informację.


Prosimy o przemyślane i jasno sformułowane pytania.


Zespół Audyt.Net

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

22 KOMENTARZE

 1. Jakie było ratio legis projektodawcy autopoprawki przy radykalnej zmianie definiowania kwalifikacji zawodowych dla osoby, która może być audytorem wewnętrznym, poza lustracyjnym, bo przecież ten aspekt i tak obejmował służbę cywilną, rozszerzenie dostępu do zawodu( bo to też bzdura)?

 2.  Zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego audyt wewnętrzny to działalność niezależna, obiektywna i doradcza, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji – dlaczego więc certyfikowani przez Ministerstwo Finansów audytorzy wewnętrzni posiadający niezbędną w tym zakresie wiedzę (poświadczoną zdanym egzaminem) będą pominięci w zmienionym autopoprawką rządową artykule 58 ustawy o finansach publicznych (mówiącym kto może być audytorem wewnętrznym), a planuje się dopuszczenie do przeprowadzania audytu wewnętrznego osoby z uprawnieniami kontrolerów skarbowych i kontrolerów NIK oraz biegłych rewidentów – nie mających z audytem wewnętrznym nic wspólnego ?

   

  • Dlaczego mimo posiadanej prze MF wiedzy o odwołaniu listopadowego egzaminu oraz o zniesieniu tego egzaminu w ogóle przeprowadzono szkolenia przygotowujące do tegoż egzaminu w Jastrzębiej Górze? Czy nie sądzi Pan, że w ten sposób oszukano ludzi? Poza tym dlaczego tak długo trwa zwrot opłaty egzaminacyjnej? Czuję się okradziona przez MF, ponieważ mimo posiadanej wiedzy o tym, że egzamin się nie odbędzie, pieniążki z opłaty egzaminacyjnej rozdysponowano, a teraz nie ma ich z czego zwrócić. WIELKI WSTYD MF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 3. 1. Czy MF jest już przygotowany finansowo na zwrot dotacji UE pozyskanych na zbudowanie dotychczasowego systemu AW, w tym organiazcje szkolen itp?
  2. Od kiedy bedzie mozna sie ubiegać o zwrot prywatnych kosztow poniesionych na przygotowanie sie do egzaminu na audytora (szkolenia wraz z dojazdami i noclegami), oraz oplaty egzaminacyjnej?

  • te pytanaka są bardzo dobre !!! choć tak naprawdę nie spodziewaj się logicznej odpowiedzi! TYM TEMATEM NALEżY ZAINTERESOWAć RACZEJ KOMISARZY UNIJNYCH I EURODEPUTOWANYCH —> W NASZYM KRAJU OPAMIęTANIA I LOGIKI JESZCZE DłUGO NIE BęDZIE!!!

 4. A może pytania do Pana Banasia zadadzą również uznane w Polsce autorytety w dziedzinie audytu wewnetrznego? Autorzy licznych artykułów, opracowań, a nawet książek nie mówiąc już o samych twórcach systemu. Coś ich nie słychać w tej całej dyskusji. Czy ktoś mi powie dlaczego?


  kikcloud

 5. Dlaczego zapis dotyczący uznania kwalifikacji osób , które zdały egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją w MF znalazł się w art. 23 ustawy zmieniającej, a nie w zmienianej ustawie o finansach publicznych w art. 58? Jaki jest cel takiej regulacji?


  rene

 6. W wywiadzie dla Gazety Prawnej zapowiedział Pan wprowadzenie w roku 2007 dalszych zmiany dot. audytu, w tym jego połączenie z kontrolą. Proszę wskazać na czym będzie polegało połączenie audytu i kontroli – czy kontrolerzy zaczną stosować metodykę audytu (np. planowanie i realizacja zadań oparta na ryzyku) czy zostanie uchylona regulacja UFP dot. audytu a audytorzy zostaną kontrolerami (czy rząd prowadzi prace nad ustawą o kontroli?).

 7. Czy otwarcie zawodu (AW) dla inspektorów konroli skarbowej ma związek z planowaną reformą służb skarbowych i w ten sposób umożliwienie im pracy w nowym zawodzie po redukcjach?

 8. „Konstytucja RP

  Art. 32.

  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

  Czy nie uważa pan, że wyrzucenie audytorów wewnętrznych ze zdanym egzaminem w MF z art. 58, pkt 6 ustawy o fonansach publicznych, a uwzględnienie audytorów z certyfikatami międzynarodowymi, kontrolerów NIK, inspektorów kontroli skarbowej oraz biegłych rewidentów, stanowi naruszenie cytowanego artykułu Konstytucji RP? Czy nie ma podstaw do zaskarżenia tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przez ponad dwutysięczną grupę audytorów  wewnętrznych z certyfikatami MF?

  • TAK JEST , TO JEST JEDYNIE SłUSZNE PYTANIE! ALE NIE DO PANA „MEGA MINISTRA” ALE JAKO WNIOSEK DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH W CELU ZASKARżENIA GENIALNEJ NOWEJ USTAWY W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM!!!

   TRZEBA JUż SZYKOWAć WNIOSEK DO RZECZNIKA PO I TK!

   A MY SZYKUJMY SPRAWNE DłUGOPISY I PIóRA DO JEGO PODPISYWANIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 9. ZAMIAST ZADAWAć PYTANIE PANU BANASIOWI , NALEżY ZADAć KONKRETNE PYTANIA RZECZNIKOWI PRAW OBYWATELSKICH I TRYBUNAłOWI KONSTYTUCYJNEMU ,
  całe to bla bla bla i wybiórcze 3 pytanka do mega ministra to kolejna zabawa w ciuciubabkę — ale jeśli WAS to rajcuje to może zaytajcie tak:

  kontrola skarbowa a zwłaszcza kontrola NIK , to z istoty niezależności choćby NIK kontrola zewnętrzna , a nie audyt wewnętrzny!
  kto i w jakim zakresie przygotował kontrolerów skarbowych i kontrolerów NIK do zawodu audytora wewnętrznego? Kto zweryfikował
  wiedzę w zakresie audytu tych kontrolerów?

  można dyskutować i ulepszać formę certyfikacji audytorów wewnętrznych poprzez egzaminy państwowe, ale likwidacja tej formy
  weryfikacji kompetencji audytora jest poważnym krokiem ku dopuszczeniu do zawodu „swojaków” a nie ludzi kompetentnych!

 10. Skoro wszyscy w Polsce jesteśmy wobec prawa równi i nikt nie powinien być dyskryminowany to dlaczego pewne grupy zawodowe „dostaną w prezencie” prawo wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.

 11. Mam pytanie ważne: audytorzy mają spełniać określone wymogi formalne (lustracja). Dzisiejsi audytorzy nie spełniają takich wymogów (ewentualnie nie wszyscy), czy będąć podlegać zwolnieniu z pracy właśnie ze względu na to, czy też może zostanie dany im w „prezencie” czas na dopełnienie tych formalności. O tym chyba nikt nie pomyślał, a szkoda!!!!!!! Tak więc niech ktoś z MF wypowie się jak rozwiązać ten „drobny” problem.

 12. Czy przy formułowaniu propozycji dalszych zmian dot. audytu (zostało to zapowiedziane przez Panią Minister Gilowską) Ministerstwo zamierza zasięgnąć opinii audytorów wewnętrznych pracujących obecnie w jsfp oraz kierowników tych jednostek?

  • Ja chciałam zapytać skoro MF nosiło się z zamiarem zniesienia egzaminu przed komisją MF, to dlaczego zorganizowało szkolenie w Jastrzębiej Górze. Przecież to szkolenie jest organizowane przez MF.

 13. Witam, w tym roku rozpoczęlam studia podyplomowe”Audyt wewnętrzny i kontrola fianasowa” w trakcie studiów dowiaduję się, że tak naprawdę nie ma sensu się kształcić w tej dziedzinie…DLACZEGO? Może wprowadźmy egzaminy dla ludzi którzy rozpoczeli edukację w tym roku i chcą zostać audytorami.Nie jest to sprawiedliwe a przcież PRAWO JEST RÓWNE DLA WSZYSTKICH. Prosze to przemyśleć.

 14. Panie Ministrze, w jaki sposób zamierza Pan wspierać merytorycznie i finansowo audytorów zatrudnionych w podsektorze samorządowym? Te właśnie jednostki są beneficjentami coraz większych kwot ze środków pomocowych UE, natomiast audytor wewnętrzny działa najczęściej w pojedynkę i to nie zawsze w pełnym wymiarze etatu. Kierownictwo naszych jednostek nie ma możliwości lub nie widzi potrzeby finansowania szkoleń czy innych form dokształcania audytorów. W wielu znanych mi przypadkach na szkolenia aw przeznaczane są kwoty ok. 500 zł. w skali całego roku. Bez wsparcia w tym zakresie ze strony MF wielu audytorów zatrudnionych w jst nie będzie w stanie finansować własnego rozwoju zawodowego, biorąc pod uwagę wysokość ich wynagrodzenia.

  • <P><FONT size=1>Panie Ministrze! Mam watpliwości co do sposobu wprowadzenia autopoprawki do duzo wczesniej przedstawionych zmian do ustwy o finansach publicznych oraz …Wprowadzone zmiany , mozna powiedziec na ostatnia chwile i wielokrotnie jeszcze poprawiane, wiadomo,ze nie beda tak analizowane przez dana komisje, gdyz bedzie to niemozliwe na ograniczenie czasowe.&nbsp;Zatem, nasuwa sie wniosek , ze okreslonej grupie , lobbowanej przez pewna grupe pilitykow oraz samych przedstawicieli rzadu chodzilo o to , aby kuchennymi drzwiamy przeforsowac tego co jest dla nich korzystne.Jak to sie ma do zazadniczej ustawy jaka jest Konstytucja .?&nbsp;Czy ktos z autorow tej autopoprawki sie zastanawial??</FONT></P>

 15. 1. Czym sobie zasłużyli audytorzy wewnętrzni, by udowadniać swój brak współpracy ze specsłużbami, podczas, gdy takiego wymogu nie ma do ludzi, którzy często bywają w posiadaniu poważniejszych informacji, jak kontrolerzy NIK, RIO,UKS, czy Urzędów Skarbowych, nie mówiąc o biegłych rewidentach?

  2. Wykonywanie audytów wymaga określonych kwalifikacji i spełnienia ustalonych standardów, co w dużej mierze sprawdzał egazamin na audytora wewnętrznego. Nie zdawało go wielu biegłych rewidentów i o czymś to świadczy. Audyt to coś innego jak badanie sprawozdań. Skoro audytorami mogą być biegli rewidenci i inspektorzy NIK, czy UKS, to osoby, które zdały egzamin na audytora wewnętrznego powinny mieć możliwość zostania inspektorami NIK, czy UKS, jako pełni wykwalifikowani fachowcy, bez odbywania staży, czy uczestniczenia w konkursach.

  • Gwoli sprawiedliwości:w stosownej ustawie z października 2006r.jest zapis o obowiązku „zlustrowania” również NIK-owców, kontrolerów RIO. Rzeczywiście nie wspomina się o biegłych rewidentach i kontrolerach skarbowych.

 16. OSTATNI WPIS KTóREGO DOKONAłA „adela”

  jest po prostu SUPERRRRRRRRRRRRR

  NIC DODAć NIC UJąć , ALE CZY PAN MEGA MINISTER TO

  ZROZUMIE HMMMMMMMMMMMMMMMMMM….??????

  OTO JEST PYTANIE?

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze