niedziela, 21 lipca, 2024
Strona główna Wszystkie komunikaty PAW Podpatrzone lub nadesłane Raport NIK "Wydatki majątkowe JST w latach 2004-2005"

Raport NIK "Wydatki majątkowe JST w latach 2004-2005"

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła – mimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych i egzekwowania zapisów umownych dotyczących tego obszaru ich działalności – gospodarowanie przez kontrolowane jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego środkami publicznymi przeznaczonymi na wydatki majątkowe. Formułując powyższą ocenę NIK uwzględniła, że stwierdzone nieprawidłowości nie przyniosły negatywnych skutków dla budżetów większości kontrolowanych j.s.t., pomimo iż ich skala w niektórych jednostkach przekroczyła zakładany próg istotności.


Kontrola została przeprowadzona we współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku i dotyczyła lat 2004-2005 (III kwartały). Zbadano łącznie 21 jednostek, w tym 11 jednostek zostało skontrolowanych przez NIK (7 gmin, w tym 2 na prawach powiatu, 2 powiaty, samorząd województwa oraz jeden zakład budżetowy) i 10 przez RIO w Gdańsku. Wydatki majątkowe w okresie trzech lat (2003-2005) wzrosły w jednostkach samorządowych prawie dwukrotnie. Łączna kwota ujęta w planach skontrolowanych jednostek na wydatki majątkowe w 2004 r. wyniosła 389.282 tys. zł (8,6% wydatków ogółem), zrealizowano ją w 85,8%. W 2005 r. jednostki zaplanowały kwotę wydatków w wysokości 573.700 tys. zł (20,6% wydatków ogółem), tj. o 88,9% wyższą od wykonanej w roku poprzednim, przy czym wykonanie w ciągu trzech kwartałów 2005 r. wyniosło 182.766,5 tys. zł, tj. 30,1% planu. Wykonanie roczne natomiast było na poziomie podobnym do lat poprzednich (84,4%). Obok nieprawidłowości popełnionych przez j.s.t., na niską realizację planów wydatków inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów 2005 r. miały wpływ przede wszystkim długotrwałe procedury związane z przyznaniem środków unijnych na dofinansowanie większości planowanych przez j.s.t. inwestycji oraz obowiązująca procedura odwoławcza przy zamówieniach publicznych, która wpłynęła na znaczne wydłużenie postępowań przetargowych. W efekcie wiele płatności z tytułu umów inwestycyjnych przesunęło się na ostatni kwartał 2005 r.


W ocenie NIK, poddane badaniom kontrolnym jednostki, dokonywały wydatków majątkowych z naruszeniem obowiązującego prawa. W 10 jednostkach spośród 21 skontrolowanych przez NIK i RIO stwierdzono naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych w obszarach związanych z: (…)


Tutaj możesz pobrać  >>RAPORT<<


Źródło: >>Najwyższa Izba Kontroli<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze