środa, 22 maja, 2024

Raport NIK

Kontrola NIK przeprowadzona zgodnie z planem pracy Izby na 2007 rok w Ministerstwie Finansów, 9 urzędach kontroli skarbowej i 19 urzędach skarbowych wykazała, że system wykrywania i opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych jest kosztowny i nieskuteczny. Postępowania zmierzające do ustalenia i opodatkowania przychodów z nieujawnionych źródeł, prowadzone z wykorzystaniem wytycznych Ministerstwa Finansów z 2004 r., przyniosły niewielkie efekty, pomimo znacznego nakładu pracy administracji skarbowej.


W 19 kontrolowanych urzędach skarbowych przez okres 2,5 roku uzyskano tylko 804 tys. zł dodatkowych wpływów, a w przypadku 9 urzędów kontroli skarbowej dodatkowe wpływy wyniosły 20 mln zł. Jednocześnie na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tymi zagadnieniami wydatkowano 2-3 krotnie więcej.


Zdaniem NIK, głównymi przyczynami braku znaczących rezultatów postępowań zmierzających do opodatkowania przychodów z nieujawnionych źródeł były:


1. rozpatrywanie informacji sygnalnych z odległych lat w celu uniknięcia przedawnienia,


2. nieprzestrzeganie zasady obejmowania badaniem przede wszystkim transakcji przeprowadzanych przez osoby, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą posiadać inne niż deklarowane źródła dochodów,


3. rozpatrywanie przez urzędy skarbowe w pierwszej kolejności informacji o niskich kwotach dla uzyskania wyższego poziomu wykorzystanych informacji sygnalnych,


4. niedostateczny nadzór naczelników niektórych urzędów skarbowych nad tymi zagadnieniami. Z kontroli resortowych wynikało, że system był nieefektywny. Mimo to, Minister Finansów nie przeprowadził analizy zasadności zaleceń zawartych w wytycznych i nie opracował środków zaradczych.


(…)


Tutaj możesz pobrać  >>RAPORT cz.1<< , >>RAPORT cz.2<< , >>RAPORT cz.3<<


Źródło: >>Najwyższa Izba Kontroli<<


Klimczak Krzysztof, audyt, zarządzanie ryzykiem

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze