czwartek, 23 maja, 2024

Rozliczanie unijnej dotacji

Wydatki muszą być zgodne z zapisami w umowie


Wydatki, o których refundację występuje beneficjent, powinny być nie tylko kwalifikowalne, ale również zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz wniosku aplikacyjnego.


Zasady uzyskiwania refundacji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego określa rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. nr 216, poz. 2206).


Beneficjenci środków w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) mogą ubiegać się o ich refundację. Dla korzystających z Priorytetu 2 (z wyłączeniem działania 2.5), który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, płatności realizowane są transzowo przed poniesieniem wydatków związanych z realizacją projektu.


Refundacja


EFRR współfinansuje projekty w ramach Priorytetu 1 i 3 oraz 4 (pomoc techniczna). Zgodnie z umową o dofinansowanie, wniosek powinien być składany do Instytucji Pośredniczącej nie częściej niż raz w miesiącu. Beneficjent pozyskuje środki z budżetu Unii Europejskiej na zasadzie refundacji, a więc dopiero po dokonaniu wydatku, na podstawie zapłaconej faktury lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności. Wysokość wydatków kwalifikowanych jest określana na podstawie informacji przedkładanych przez beneficjenta we wniosku o płatność. Dla pierwszego wniosku o płatność początkiem okresu rozliczeniowego jest dzień dokonania pierwszej zapłaty za fakturę. Zakończenie okresu rozliczeniowego następuje w dniu dokonania ostatniej płatności. Przy kolejnych wnioskach należy pamiętać o ciągłości okresów rozliczania, żeby nie było żadnych luk czasowych lub przypadku pokrywania się czasu dokonywania rozliczeń. W przypadku pominięcia danego wydatku poniesionego w rozliczanym okresie, można go zakwalifikować w chwili składania kolejnego wniosku o płatność z opisem zaistniałej sytuacji w piśmie przewodnim. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Samorządu i Administracji<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze