czwartek, 22 lutego, 2024
Strona główna Artykuły RPO - a udostępnianie akt audytu

RPO – a udostępnianie akt audytu

Fragmenty pisma:


Uprzejmie informuję, że otrzymuję skargi dotyczące nadmiernego ograniczenia konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie dokumentów wytworzonych w ramach audytu wewnętrznego prowadzonego w jednostkach sektora finansów publicznych, które ustanawia art. 284 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.; dalej: ustawy). W art. 284 ustawy uregulowano zakres przedmiotowy informacji publicznej dotyczącej audytu wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych. Zgodnie z tym przepisem, informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) stanowią plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu (art. 284 ust. 1). Inne dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu nie stanowią informacji publicznej (art. 284 ust. 2), a zatem nie podlegają udostępnieniu osobom zainteresowanym. (…)


W świetle przytoczonych regulacji z zakresu pojęcia informacji publicznej wyłączony został szereg dokumentów wytwarzanych w trakcie audytu wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych, znacząco ograniczając jawność procesów wewnętrznych w jednostkach i możliwość sprawowania obywatelskiej kontroli w tym zakresie. (…)


Na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną, do której można uzyskać dostęp na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie lub przepisach innych ustaw (art. 1). Brzmienie powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że także dane odnoszące się do kontroli wewnętrznej prowadzonej przez audytora wewnętrznego, a w konsekwencji wytworzone przez niego dokumenty, stanowią informację publiczną. (…)


Jako Rzecznik Praw Obywatelskich pragnę wyrazić pogląd, iż art. 284 ustawy o finansach publicznych ogranicza prawo dostępu do informacji publicznej w sposób niezgodny z art. 61 Konstytucji RP, przez to, że umożliwia dostęp tylko do niektórych dokumentów wytworzonych w toku audytu wewnętrznego, wyłączając tym samym – bez należytego uzasadnienia – dostęp do szeregu istotnych dokumentów, które mogą mieć znaczenie dla świadomej i rzetelnej oceny działania danej jednostki przez obywatela. W związku z powyższym, chciałabym przedstawić co następuje. (…)


Tutaj możesz pobrać >>Pismo RPO w sprawie akt audytu<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

3 KOMENTARZE

  1. Ta Pani nie wie nawet o czym pisze. Jeśli ktoś twierdzi, że audytor wewnętrzny wykonuje kontrolę wewnętrzną to ja mam o nim już wyrobione zdanie. To żenujące i bardzo wstydliwe, że dożyliśmy czasów, w których na najwyższych stanowiskach państwowych są osoby niekompetentne.

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze