niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona główna Kursy i szkolenia Skuteczne prowadzenie rozmów i wykrywanie kłamstw z wykorzystaniem metod FBI

Skuteczne prowadzenie rozmów i wykrywanie kłamstw z wykorzystaniem metod FBI

W imieniu Firmy IBBC Group chcielibyśmy zaprosić do udziału w szkoleniu:

Skuteczne prowadzenie rozmów i wykrywanie kłamstw z wykorzystaniem metod FBI

Szkolenie o charakterze otwartym mające na celu nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych taktyk i technik prowadzenia rozmów i negocjacji.

Nabyte w trakcie szkolenia umiejętności praktyczne ułatwią rozpoznawanie symptomów kłamstwa i wprowadzania w błąd przez rozmówcę oraz przyczynią się do uzyskania wiarygodnych informacji.
IBBC Group proponuje kurs specjalistyczny w formie warsztatowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod szkolenia obejmujących wykład interaktywny, pracę w grupach roboczych, inscenizacje oraz kazuistykę opartą o przykłady praktyczne z działalności IBBC oraz zagranicznych partnerów.
Zajęcia prowadzone są przez wykładowców realizujących w przeszłości zadania na rzecz służb specjalnych. Gwarantuje to połączenie doświadczenia z pracy terenowej z obszaru działań procesowych, operacyjnych jak
i wieloletniej działalności dydaktycznej na rzecz służb mundurowych.

Data i miejsce szkolenia:
03.03.2016 – ul. Jana Czeczota 9, 02-607 Warszawa, siedziba IBBC Group
31.03.2016 – Katowice, miejsce uzależnione od liczby zainteresowanych, zostanie podane w późniejszym terminie

KOSZT SZKOLENIA:

400 zł + 23% VAT za zgłoszenie do 19.02.2016 r.

500 zł + 23% VAT za zgłoszenie po 19.02.2016 r.

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, konsultacje on-line, przerwę kawową, przekąski.

UWAGA !

Dla członków portalu PAW oferowana jest zniżka 20% od oferowanych cen. W zgłoszeniu dopisz :  [quote_center] Zniżka 20% – „Audyt.Net” [/quote_center]

Program szkolenia

1. Zagadnienia organizacyjne w tym:

 • zapoznanie z programem szkolenia,
 • omówienie spraw organizacyjnych,
 • prezentacja sylwetek wykładowców.

2. Podstawy prawne:

 • omówienie uwarunkowań prawnych i związanych z tym ograniczeń z obszaru ochrony danych osobowych, prawa pracy, kodeksu karnego i innych przepisów,
 • sposoby dokumentowania,
 • literatura przedmiotu.

3. Symptomy wykrywania kłamstwa:

 • komunikacja werbalna i pozawerbalna (mowa ciała),
 • maskowanie kłamstwa (test na kłamstwo),
 • reakcje organizmu, mechanizmy obronne,
 • charakterystyka kłamców,
 • jak słuchać aby wykryć kłamstwo.

4. Narzędzia pozyskiwania informacji:

 • wprowadzenie do technik przesłuchań wykorzystywanych przez FBI,
 • omówienie struktury wywiadu,
 • przesłuchanie poznawcze tzw. wywiad kognitywny,
 • metody przesłuchania świadka (np. metoda ślepej uliczki),
 • metody przesłuchania podejrzanego (np. metoda wszechwiedzy),
 • operacyjne źródła informacji.

5. Umiejętność prowadzenia rozmów:

 • aktywne słuchanie i zapamiętywanie,
 • analizowanie, syntetyzowanie i wyciąganie wniosków,
 • reagowanie na zmieniające się sytuacje,
 • obserwowanie,
 • planowanie,
 • samokontrola,
 • tworzenie atmosfery zaufania,
 • parafrazowanie.

6. Wybrane elementy taktyki prowadzenia rozmów:

 • planowanie i przygotowanie rozmów biznesowych,
 • wiedza o rozmówcy,
 • nawiązywanie kontaktu interpersonalnego z rozmówcą,
 • kontrola przebiegu interakcji,
 • wnioskowanie na podstawie obserwacji,
 • dobór i stosowanie technik wywierania wpływu,
 • rozpoznawanie mechanizmów obronnych,
 • rozpoznawanie symptomów kłamstwa,
 • formułowanie pytań,
 • umiejętność rzetelnego dokumentowania przebiegu, rozmów biznesowych.

7. Ćwiczenia praktyczne:

 • W trakcie szkolenia treści teoretyczne przeplatane będą udziałem uczestników w inscenizacjach mających na celu ćwiczenie umiejętności praktycznych.
 • Treści programowe zostaną wzbogacone o prezentacje materiałów filmowych będących w zasobach IBBC Group.
 • Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach integrujących.
Sylwetki trenerów

Marek Wolski

Marek był wieloletnim funkcjonariuszem Policji oraz służb specjalnych, gdzie zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych w wydziałach dochodzeniowo – śledczych oraz operacyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości kryminalnej, a zwłaszcza gospodarczej. Realizował także zadania w ramach postępowań kontrolnych obejmujących badanie procesów gospodarczych w podmiotach prywatnych jak i administracji państwowej na płaszczyźnie zjawiska korupcji. Jego atutem jest bogate doświadczenie procesowe pozwalające na ocenę prawno – karną badanych zjawisk, także pod kątem prawidłowości ich realizacji przez organy. Ponadto posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem procesu szkolenia oraz realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu prawa oraz problematyki antykorupcyjnej dla funkcjonariuszy służb mundurowych i podmiotów prywatnych. Absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, oraz Studium Oficerskiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie o specjalizacji zwalczanie przestępczości gospodarczej. Ponadto ma przygotowanie zawodowe pogłębione w ramach studium Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu prawa unii europejskiej, a także uniwersyteckie przygotowanie pedagogiczne z zakresu zarządzania i umiejętności menadżerskich. Ukończył trzyletnią aplikację radcowską. Posiada obecnie certyfikat dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne.

Marcin Szostak

Atutem Marcina jest unikalne 20 letnie doświadczenie zdobyte podczas służby w jednostkach specjalnych organów ścigania. Posiada umiejętności prowadzenia złożonych przedsięwzięć operacyjno – rozpoznawczych z zastosowaniem zaawansowanych metod i form pracy w tym zdobywania wiarygodnych danych z wykorzystaniem niestandardowych metod. Marcin jest w stanie rozwikłać najbardziej skomplikowanych sprawy i koordynować działania zespołu sprawdzonych specjalistów oddelegowanych do projektu. Posiada doświadczenie w zakresie współdziałania z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego i instytucjami państwowymi, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność i umiejętność pracy w zespole to atuty, które Marcin wykorzystuje w swojej codziennej pracy.

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres office@ibbcgroup.com

Pobierz: >> Formularz zgloszenia PL.pdf <<

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej.

Pobierz: >> Oświadczenie VAT <<

POLECAMY i ZAPRASZAMY !!!

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

1 KOMENTARZ

 1. Program jest ciekawy, cena jest bardzo przyzwoita i organizator (IBBC) jest na poziomie, silny w tym temacie. Oprócz tego, podoba mi się ilustracja tego szkolenia.
  Daję 5 *.

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze