czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona główna KARIERA Centrum Kariery - Zawody Pokrewne Specjalista do spraw audytów i bazy zdarzeń lotniczych

Specjalista do spraw audytów i bazy zdarzeń lotniczych

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista do spraw audytów i bazy zdarzeń lotniczych

w Inspektoracie Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym

Termin składania dokumentów: 2015-08-11
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

  • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
    Udział w prowadzeniu krajowej bazy danych ECCAIRS w zakresie poprawności kodowania danych zgodnie z taksonomią ADREP, HEIDI i ATA;
  • Udział w przygotowywaniu analiz bezpieczeństwa w oparciu o dane z ECCAIRS, dotyczących krajowego lotnictwa cywilnego oraz statków powietrznych zagranicznych podmiotów lotniczych funkcjonujących na obszarze Polski lub znajdujących się w Rejonie Informacji Powietrznej Warszawa;
  • Udział w kontrolach i audytach podmiotów lotniczych w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w obszarze zgłaszania i analiz zdarzeń lotniczych;
  • Udział w identyfikowaniu trendów, wskazujących obszary zagrożeń dla lotnictwa cywilnego;
  • Udział w opiniowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem w podmiotach lotniczych, w szczególności w obszarze systemów obowiązkowego i dobrowolnego zgłaszania zdarzeń lotniczych;
  • Udział w tworzeniu i realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, w obszarze odpowiedzialności Inspektoratu Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
– praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
– stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
– budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
– narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
– budynek jest klimatyzowany.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze lotnictwa cywilnego

pozostałe wymagania niezbędne:
Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa lotów;
Znajomość podstawowych metod i narzędzi statystycznych;
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
Znajomość taksonomii ADREP/HEIDI;
Zorientowanie na osiąganie celów;
Rzetelność i terminowość;
Doskonalenie zawodowe;
Skuteczna komunikacja;
Podejmowanie decyzji;
Umiejętności analityczne;
Pozytywne podejście do klienta

Wymagania dodatkowe
Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania bezpieczeństwem;
Studia podyplomowe z zakresu zarządzania lotnictwem;
Przeszkolenie w zakresie użytkowej obsługi aplikacji systemu ECCAIRS, kodowania zdarzeń oraz czynnika ludzkiego w zdarzeniach lotniczych;
Znajomość procesu badania wypadków lotniczych;
Przeszkolenie audytora wewnętrznego;
Licencja pilota(czynna lub wygasła);
Znajomość zasad funkcjonowania komisji badania wypadków lotniczych;
Znajomość zasad funkcjonowania komórek ds. zarządzania bezpieczeństwem w podmiotach lotniczych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie,
kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LBB-1/4b-26/2015”

Inne informacje:
Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 520-72-93, formalne: 520-74-04.

Poprzedni artykułKWESTOR – ZASTĘPCA KANCLERZA
Następny artykułFraud & Risk Consultant
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze