środa, 29 maja, 2024

Stare stawki, nowe kwalifikacje

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekty dwóch rozporządzeń w sprawie pracowników samorządowych. Jedno, będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 stycznia 2005 r., zawiera wykaz stanowisk pracowniczych i wymaganych kwalifikacji.


Zgodnie z wchodzącą w życie 7 sierpnia br. ostatnią nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych na stanowiskach kierowniczych mogą być zatrudnione tylko osoby z odpowiednim stażem i wyższym wykształceniem.


Ponadto rozporządzenie wyodrębnia stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych organizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynku pracy. (…)


Więcej na strona >>Gazety Prawnej<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze