sobota, 15 czerwca, 2024

Starosta może zabronić

Niektóre remonty wymagają zgłoszenia organom administracji, a nawet uzyskania pozwolenia na budowę. Chodzi z reguły o poważniejsze roboty budowlane, związane na przykład z ingerencją w konstrukcję nośną budynku, naruszeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy remontem obiektów zabytkowych.


Definicja prac remontowych ujęta w ustawie – Prawo budowlane różni się znacznie od potocznie przyjętego określenia remontu i jest ujęta w sposób znacznie węższy. Zgodnie z przepisami tej ustawy, jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. Zgodnie z powyższym remontem nie będzie na przykład malowanie ścian czy ułożenie płytek w miejsce lamperii w łazience.


Pozwolenie na budowę


Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przeprowadzenie prac remontowych (oczywiście tylko tych, które wchodzą w zakres ustawowej definicji) wiąże się z dodatkowymi obowiązkami spoczywającymi na właścicielu nieruchomości. Wszystkie remonty wymagają zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (starosta), a w niektórych sytuacjach nawet uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawa nie wymienia jednak wszystkich przypadków, kiedy takie pozwolenie jest konieczne, a jedynie wymienia szczegółowo, w sposób negatywny te prace, które go nie wymagają. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze