środa, 29 maja, 2024
Strona główna KARIERA CENTRUM KARIERY Starsz specjalista ds. audytu

Starsz specjalista ds. audytu

Główne obowiązki:

– realizacja zadań zleconych przez audytora wewnętrznego w tym:
– wsparcie audytora podczas procesu identyfikacji i analizy ryzyka w celu przygotowania rocznych planów audytu i bieżących zadaniach audytowych,
– wykonywanie czynności technicznych podczas przeprowadzania zadań audytowych zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami,
– współpraca z audytorem podczas czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.


Wykształcenie: wyższe

Wymagania niezbędne:

– umiejętność analizy i syntezy informacji,
– znajomość metodologii i standardów audytu wewnętrznego,
– znajomość ustawy o finansach publicznych,
– znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
– znajomość ustawy o rachunkowości,
– znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
– znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej, w tym zasad etyki służby cywilnej,
– znajomość procedur administracyjnych,
– umiejętność sprawnej organizacji pracy,
– kreatywność i zdolność analitycznego myślenia,
– umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Word, Excel, Lex, poczta elektroniczna, Internet),
– umiejętność skutecznego i efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie,
– gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
– odporność na stres,
– co najmniej roczne doświadczenie w pracy związanej z kontrolą lub audytem wewnętrznym,
– roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej.Wymagania dodatkowe:

– znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej dotyczącej audytu,
– roczne doświadczenie związane z wdrażaniem funduszy strukturalnych,
– studia podyplomowe z zakresu audytu i kontroli,
– dostęp do informacji niejawnych,
– umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych,
– umiejętność prowadzenia negocjacji,
– gotowość do uzyskania uprawnień umożliwiających wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego.Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

– kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
– życiorys i list motywacyjny,Decyduje data wpływu dokumentów do Ministerstwa.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0 22) 668 013 200.

Wykształcenie: wyższe
Dokumenty należy składać lub przesyłać do:
28-03-2008
pod adresem:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: SAW 2

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze