czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona główna KARIERA Centrum Kariery - Zawody Pokrewne Starszy referendarz do spraw wykonywania czynności w toku postępowań kontrolnych i kontroli...

Starszy referendarz do spraw wykonywania czynności w toku postępowań kontrolnych i kontroli podatkowych, w szczególności audytu środków Unii Europejskiej

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku 

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy referendarz do spraw wykonywania czynności w toku postępowań kontrolnych i kontroli podatkowych, w szczególności audytu środków Unii Europejskiej

Termin składania dokumentów: 2015-10-19 

Pełny etat 
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu 
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Chłopska 3
80-362 Gdańsk
Miejsce wykonywania pracy: 
Gdańsk
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
 • prowadzenie pod nadzorem inspektora kontroli skarbowej czynności audytowych i kontrolnych i innych czynności z zakresu kontroli skarbowej w zakresie właściwego wykorzystywania środków UE oraz innych źródeł zagranicznych a także krajowych;
 • sporządzanie i przygotowywanie projektów protokołów, list sprawdzających, podsumowań ustaleń i innej dokumentacji z czynności kontrolnych;
 • sporządzanie i przygotowywanie projektów decyzji, wyników kontroli, postanowień oraz not sygnalizacyjnych do wydania których właściwy jest organ kontroli skarbowej;
 • współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi instytucjami i organami państwowymi.
Warunki pracy 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• praca w siedzibie urzędu i w terenie;
• w razie potrzeby wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych (także w nocy, w niedziele i święta);
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• praca z wykorzystaniem komputera przenośnego oraz innych urządzeń biurowych;
• podczas pracy w terenie pracodawca nie ma wpływu na warunki pracy w miejscu przeprowadzania kontroli (mogą wystąpić bariery architektoniczne).
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych ;
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • motywacja do podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju kariery zawodowej w Urzędzie.
 • Wymagania dodatkowe
 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość języków obcych: znajomość jednego z języków roboczych UE na poziomie komunikatywnym
 • doświadczenie: 2 lata pracy w organach administracji podatkowej lub rok doświadczenia w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej
 • pozostałe wymagania dodatkowe: znajomość zasad funkcjonowania i wdrażania funduszy strukturalnych
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających niezbędne wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające niezbędne doświadczenie zawodowe.
Inne dokumenty i oświadczenia: 
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie świadczących o spełnianiu wymagań dodatkowych.

 

Termin składania dokumentów: 2015-10-19 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Kontroli Skarbowej
Chłopska 3
80-362 Gdańsk
Inne informacje: 
Warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie lub nadesłanie w terminie (liczy się data stempla pocztowego) wszystkich wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych: listu motywacyjnego, życiorysu (CV) i pozostałych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Kandydaci, których oferty nie spełniały wymagań formalnych zostaną telefonicznie powiadomieni o przyczynie ich niespełnienia.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacje dotyczące zasad organizacji naboru w UKS w Gdańsku są dostępne na stronie BIP Urzędu, w zakładce nabór kandydatów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (058) 553-91-91 wew. 216 i 215.
Poprzedni artykułAudytor Wewnętrzny
Następny artykułGłówny Specjalista (ds. Audytu)
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze