poniedziałek, 4 marca, 2024

Stenogram z 29 posiedzenia sejmu

Stenogram do pobrania >>tutaj<<


Patrz strona 253 – 263


Żródło: orka.sejm.gov.pl

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

14 KOMENTARZE

 1. No to jesteśmy znowu na początku drogi – czekamy na nową autopoprawkę! Szansa dla nas, żeby powalczyć o nasze prawa. Chyba nie zamierzamy odpuścić? Teraz przynajmniej wiemy kto stoi po naszej stronie i do tych osób powinniśmy przesłać konkretne argumenty,żeby mogły w naszym imieniu powalczyć o audyt na kolejnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś wie kiedy to posiedzenie się odbędzie?

  • Ze strony sejmowej wynika, że posiedzenie Komisji odbyło się wczoraj o 17.30 i w tym roku już nie planują się spotkać. Natomiast sejm będzie obradował w dniach 12-15 grudnia.


   pistacja

 2. SłUSZNIE!

  1. dlaczego w art.19 nowego druku 1183 przewiduje się lustrację jedynie audytorów wewn. działających w myśl obecnej ustawy ofn.publ. czyli audytorów z certyfikatem MF a gdzie pozostali : kontrolerzy skarbowi, kontrolerzy NIK etc. , to święte krowy??? CZY TO ABY NIE GWAł NA KONSTYTYCJI RP? GDZIE RóWNOść OBYWATELI WOBEC PRAWA ???
  2. Jeśli sprawa umieszczenia audytorów wewn. zcertyfikatem MF poza art.58 uofp to tylko zabieg legislacyjny , taką ściemę dał wczoraj Pan P.Banaś , to nie róbmy tego zabiegu i pozostawmy audytorów z certyfikatem MF w art.58 , czyli tam gdzie ich miejsce!

  TAK WOGóLE , TO WALCZMY WSZęDZIE GDZIE SIę DA , NIE OMIJAJMY SENATORóW, EURODEPUTOWANYCH , RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH …..

 3. Do wszystkich pomstujących na artykuł dotyczący lustracji – PROSZĘ przeczytajcie go dokładnie. Tam jest pozostawione miejsce na nr Dz. U. i pozycję pod którą zostanie opublikowana ustawa zmieniająca czyli lustracją zostaną objęci wszyscy audytorzy wewnętrzni!!

  • Caliente!!!

   twoje domniemania są niczym nie uzasadnione ponieważ jak PRZECZYTASZ DOKłADNIE TO ZAPIS ART.19 BRZMI:

   „…audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-nansach publicznych …”

   A TAKIMI AUDYTORAMI Są JEDYNIE AUDYTORZY Z CERTYFIKATAMI MF — > TO WYNIKA Z PROSTEGO CZTANIA ZE ZROZUMIENIEM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 4. Na dodatkowym posiedzeniu komisji fin.publ. w dniu 7 grudnia wszystkie poprawki zgłoszone przez posła PO B.Zdrojewskiego w naszej sprawie i po naszej myśli zostały odrzucone 🙁   Niestety  chyba przegraliśmy walkę! Popatrzcie do druku 1183A.

 5. Czytając ten stenogram mogę pocieszyć się tylko tym, że posłowie na sejm potraktowali nas jako grupę zawodową – a więc według nich audytor wewnetrzny jest zawodem, a nie tylko stanowiskiem! To jest krok w dobrą stronę, szkoda tylko, że przy okazji wykonano kilkanaście kroków w złą…


  Małgosia

 6. Audytorek 1 –> nie przegraliśmy walki , NALEżY JAK NAJSZYBCIEJ PISAć WNIOSEK DO RZECZNIKA PO I TK , PONIEWAż TE GENIALNE ZAPISY W DRUKU 1183 CZY TEż 1183A Są JAWNYM NARUSZENIEM KONSTYTUCJI RP!!!!

  TO JEST SPRAWA OCZYWISTA I NIE MA CO LICZYć , żE GENIUSZE Z KOMISJI FIN.PUBLICZNYCH ZROZUMIEJą SAMI żE łAMIą KONSTYTUCJę I PORZąDEK PRAWY –> KTOś MUSI IM WYLAć KUBEł ZIMNEJ WODY NA GłóWKI!!!

 7. w sprawie zastosowania odpowiednich artykułów konstytucji RP :

  Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

  ten artykuł w stosunku do audytorów z certyfikatami MF został pogwałcony zapisami w druku sejmowym 1183 (zresztą wcześniej pisano o tym na forum) wobec czego mają zastosowanie artykuły poniżej :

  Art. 79. 1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

  Art. 80. Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

  • nie zgadzam się – jakie prawo audytorów z zaświadczeniem MF naruszono? Przecież nadal możemy zajmowac stanowisko audytora wewnętrznego w jsfp. Po drugie nawet gdyby zaświadczenie nie było już obecnie wystarczające do „bycia” audytorem to nie jest to naruszenie żadnego z konstytucyjnych praw obywatela! Idąc twoim tokiem rozumowania Państwo nie mogłoby zmienić żadnych wymogów kwalifikacyjnych dla jakiegokolwiek zawodu – chyba przyznasz, że to absurd? 

  • Aha. Równość wobec prawa jest naruszana gdy osoby znajdujące się W TEJ SAMEJ SYTUACJI są traktowane w różny sposób – gdyby np audytorzy pracujący w rządówce utrzymali prawo wykonywania zawodu a smorządowi nie to zgodziłabym się, że mamy do czynienia z naruszeniem zasady równości wobec prawa.

 8. DO OSOBY LOGUJąCEJ SIę JAKO caliente!!!!!!

  Uporczywie odpisujesz mi w moich komentarzach, że słynne autopoprawki a teraz już scalony druk 1183 nie naruszają konstytucji RP i na równi traktują audytorów z certyfikatami MF i pozostałych. TO ALBO MASZ KłOPOTY Z CZYTANIEM ZE ZROZUMIENIEM ALBO jesteś np.kontrolerem skarbowym któremu włądza bez weryfikacji umiejętności audytorskich chce dać przywilej wykonywania tego zawodu . TY PRZECIEż NIE WIDZISZ TEGO JASKRAWEGO NARUSZENIA RóWNOśCI WOBEC PRAWA JAK I FAKTU żE TZW. WERYFIKACJI CHCE SIę WYBIóRCZO PODDAć JEDYNIE TYCH „CERTYFIKOWANYCH” RESZTA TO śWIęTE KRóWKI!!!
  NIE PISZ WIęCEJ I NIE PYTAJ , SKORO I TAK NIE JESTEś W STANIE OBJąć PERFIDII POLSKIEGO PRAWA SWOIM NIESCZęSNYM UMYSłEM!!!!
  ZDROWYCH I WESOłYCH śWIąT PANI KONTROLER!!!

  • kris, kris, kris. Tyle agresji a na deser życzenia świąteczne. Nie jestem kontrolerem. Jestem audytorem od 2003 roku. A teraz od rem:

   1. Co do naruszenia zasady równości wobec prawa zdania nie zmieniam. Ty możesz mieć swoje – twoje prawo. Złóż skargę do TK. Zobaczymy jaki będzie skutek.

   2. Co do lustracji – ponieważ przepis o objęciu lustracją przeniesiono do samej ustawy lustracyjnej (autopoprawka przewidywała pierwotnie że miał się on znaleźć w UFP) to są nim objęci wszyscy audytorzy.

    

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze