piątek, 1 marca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Termin zapłaty składek musi być znany (ZamPubl)

Termin zapłaty składek musi być znany (ZamPubl)

Jednym z powodów wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zaleganie przez wykonawcę z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Określenie terminu płatności tych zobowiązań leży w gestii państw członkowskich, ale musi on być pewny i powszechnie znany – orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości.


Trzy włoskie firmy – La Cascina, Zilch i G.f.M. – zgłosiły się w 2002 r. do przetargu ogłoszonego przez włoskie ministerstwo obrony i ministerstwo gospodarki i finansów. W 2003 r. zostały wykluczone z udziału w postępowaniu, ponieważ La Cascina i G.f.M. zalegały z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne, a Zilch z zapłatą podatków. Firmy odwołały się do sądu administracyjnego. Dwie pierwsze stwierdziły, że zaległości uregulowały w późniejszym terminie, a Zilch, że objęła ją amnestia podatkowa i zwolnienie z podatku.


W tej sytuacji sąd zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z trzema pytaniami. Chodziło o wyjaśnienie, w którym momencie uznaje się, dla celów dopuszczenia do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, że wykonawca spełnił obowiązek zapłaty składek i podatków? Kiedy powinien dostarczyć dowody, że to zrobił? Czy powinno się uznać, że wykonawca, który zalega z zapłatą albo uzyskał rozłożenie składek na raty lub wniósł sprawę do sądu powszechnego czy organu administracyjnego, bo zakwestionował swoje zobowiązania, wypełnił tym samym te zobowiązania zgodnie z dyrektywą Rady 92/50/EWG z 18 czerwca 1992 r. w sprawie zamówień na usługi. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze