czwartek, 20 czerwca, 2024

Tryb z wolnej ręki (GKO)

Ponieważ nie doszło do naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych, Główna Komisja Orzekająca uniewinniła zastępcę prezydenta miasta.


W sprawie obwinionemu zastępcy prezydenta miasta zarzucono, że zawarł dwie umowy na prowadzenie eksploatacji sieci oświetlenia ulicznego, jedną poniżej 30 tys. euro, a drugą powyżej tej kwoty, z wykonawcą, który nie złożył pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu poprzedzającym jej zawarcie.


Zamówień udzielono w trybie z wolnej ręki, co powinno skutkować wykluczeniem tego wykonawcy z postępowań o udzielenie zamówień. Komisja I instancji uznała zastępcę prezydenta za winnego, ale odstąpiła od wymierzenia kary. Główna Komisja Orzekająca, po rozpoznaniu sprawy, uchyliła orzeczenie I instancji w całości i uniewinniła zastępcę prezydenta. To jednak nie koniec naruszeń dyscypliny finansów publicznych w tej jednostce.


Kolejna sprawa dotyczyła byłego wiceprezydenta miasta i byłej naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji urzędu miasta. Zawarli oni wspólnie dwie umowy z tym samym wykonawcą na prowadzenie eksploatacji sieci oświetlenia ulicznego wykonawcy, który nie złożył pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu poprzedzającym jej zawarcie. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze