sobota, 15 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Trzeba dotrzymywać terminów (TK- ZamPubl)

Trzeba dotrzymywać terminów (TK- ZamPubl)

Przepisy dotyczące terminów i opłacenia odwołań w postępowaniach o zamówienie publiczne nie zamykają drogi sądowej i są zgodne z ustawą zasadniczą – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.


Wczoraj TK rozpatrywał skargę w sprawie uchylonego już rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości oraz zasad pobierania wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. nr 85, poz. 773). O zbadanie zgodności z konstytucją paragrafu 3 ust. 3 tego aktu wystąpił jeden z przedsiębiorców. Uznał, że zawarty w tym przepisie rygor pozostawienia przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odwołania bez rozpoznania, w przypadku niedostarczenia w terminie 3 dni dowodu wniesienia wpisu, pozbawił go możliwości wniesienia sprawy do sądu oraz wykorzystania jakiegokolwiek środka zaskarżenia. Argumentował on, że jeśli prezes UZP zatamuje bieg odwołania, nie ma już możliwości powołania zespołu arbitrów, a tym samym przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych przez sąd powszechny.


Uznanie za niekonstytucyjne uchylonego już rozporządzenia otworzyłoby mu drogę do sądu. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze