czwartek, 20 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Trzeba oszacować wartość majątku

Trzeba oszacować wartość majątku

Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące, że składnik majątku mógł utracić część swojej wartości, należy oszacować jego wartość odzyskiwalną.


Firmy, których rok obrotowy zbieżny jest z kalendarzowym, mają czas do 31 marca na sporządzenie sprawozdań finansowych. Te spółki, które przygotowują sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej muszą pamiętać, że w tym okresie ciążą na nich szczególne wymagania dotyczące analizy i rozpoznawania utraty wartości aktywów.


Wartość odzyskiwalna


Anna Sirocka, biegły rewident i partner Ernst & Young, przypomina, że zgodnie z zapisami MSR nr 36 Utrata wartości aktywów, jeżeli istnieją przesłanki wskazujące, że dany składnik mógł utracić część swojej wartości, należy oszacować tzw. wartość odzyskiwalną tego pojedynczego składnika i na tej podstawie określić, czy nastąpiła utrata jego wartości.


– W wielu jednak przypadkach oszacowanie wartości odzyskiwalnej pojedynczego składnika aktywów nie będzie możliwe – twierdzi nasza rozmówczyni.


Dodaje, że w takiej sytuacji standard nakazuje ustalić tzw. wartość odzyskiwalną ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów należy. (…)


Dalsza część artykułu w: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze