czwartek, 20 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Trzeba utworzyć komitet audytu

Trzeba utworzyć komitet audytu

Część jednostek zainteresowania publicznego, np. spółki giełdowe, musi utworzyć komitet audytu. Mają na to czas do 6 grudnia.


NOWE PRAWO


Obowiązująca już nowa ustawa o biegłych rewidentach wprowadziła pojęcie jednostek zainteresowania publicznego. Do tych jednostek zalicza się m.in. spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne itp. Przepisy nałożyły na te podmioty wiele nowych obowiązków, np. zmiana kluczowego biegłego co pięć lat czy też utworzenie komitetu audytu. Ten ostatni wymóg wynika z art. 86 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649), która weszła w życie 6 czerwca. Komitet audytu powinien zostać utworzony do 6 grudnia tego roku.


Warto zwrócić uwagę na fakt, że ustawodawca zwalnia wiele jednostek z konieczności tworzenia tego komitetu. Są to m.in. otwarte fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, fundusze inwestycyjne oraz oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych. Komitetu audytu nie muszą też tworzyć główne oddziały zakładów ubezpieczeń, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, a także te jednostki, w których nie powołano rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. W jednostkach, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania komitetu audytu może spełniać również rada nadzorcza.


Tam, gdzie utworzenie komitetu jest obowiązkowe, członkowie powinni zostać powoływani przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną spośród własnych członków.


Do głównych zadań nowego organu będzie należało monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, a także wykonywania czynności rewizji finansowej. Komitet będzie musiał też czuwać nad niezależnością biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz czynnie uczestniczyć w wyborze podmiotu audytorskiego. (…)


Dalsza część artykułu na stronach >>Gazety Prawnej<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze