czwartek, 20 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Tylko w ramach specyfikacji (Orzecznictwo ZamPubl)

Tylko w ramach specyfikacji (Orzecznictwo ZamPubl)

Jeśli zamawiający odrzucił ofertę w wyniku podjęcia czynności, których nie ujęto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest to podstawa do uwzględnienia odwołania wykonawcy. Dlatego zespół arbitrów nakazał powtórzenie w omawianej czynności oceny ofert.


Z uzasadnienia


Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę drukarek wraz z dodatkowymi elementami. Szczegółowe warunki określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wśród nich gramaturę nośnika do każdego podajnika papieru. Do przetargu stanęła spółka A i zaoferowała 17 drukarek za łączną cenę ok. 480 tys. zł, które – jej zdaniem – spełniały wszystkie wymagania SIWZ. 8 czerwca 2005 r. została powiadomiona o odrzuceniu oferty, bo nie spełniono wymogu gramatury nośnika do podajnika papieru, podanego w SIWZ.


Równocześnie powiadomiono ją o wyborze oferty firmy D. Spółka wniosła protest, w którym twierdziła, że zamawiający zbierał informacje o oferowanych przez nią urządzeniach, a tego ustawa nie przewiduje, nie było też tego w specyfikacji. Czynności zamawiającego powinny się więc ograniczyć do oceny ofert i dlatego naruszony został art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 ze zm.).


 Protest został oddalony, ale w piśmie, w którym zamawiający o tym zawiadomił, poinformował, że odrzucił także ofertę firmy D i ostatecznie wybrał ofertę firmy E. Sprawa trafiła do zespołu arbitrów (ZA).


(…) 


Dalsza część artykułu w  >>www.gazetaprawna.pl<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze