czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Uproszczone przetargi mają przynieść pieniądze

Uproszczone przetargi mają przynieść pieniądze

Bardzo oszczędne stosowanie przepisów przy wartości zamówienia od 6 tys. euro do 60 tys. euro, wprowadzenie instytucji centralnego zamawiającego, uproszczone procedury i szybsze rozstrzyganie sporów to główne zmiany w prawie zamówień publicznych wprowadzone nowelą do prawa zamówień publicznych.


Od 25 maja przy zamówieniach o wartości od 6 tys. euro do 60 tys. euro nie będzie się stosowało przepisów dotyczących obowiązku publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, terminów składania ofert oraz przepisów dotyczących odwołań i skarg. Tak więc ze środków ochrony prawnej wykonawcy pozostaje tylko protest.


Pojawiły się nowe definicje dynamicznego systemu zakupów i umowy ramowej, zmodyfikowano definicję robót budowlanych. Przez dynamiczny system zakupów ustawa rozumie ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne. Umową ramową jest umowa zawarta między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.


Przez roboty budowlane należy teraz rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu tej ustawy za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.


Obowiązek żądania przez zamawiającego od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu powstaje dopiero od wartości zamówienia określonego przepisami unijnymi. Przykładowo dla robót budowlanych wynosi on obecnie 5 mln 278 tys. euro, co w złotych daje (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze