poniedziałek, 20 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Uwaga na terminy w zamówieniach publicznych

Uwaga na terminy w zamówieniach publicznych

Podczas nowelizacji Prawa zamówień publicznych dokonano ważnych zmian dotyczących terminów. Uległy one nie tylko skróceniu, zwłaszcza w postępowaniach o małej wartości zamówienia, ale zostały powiązane z formą przekazywania ogłoszeń. Stworzone zostały nowe rozwiązania związane z możliwością przedłużania terminu składania ofert. Zmieniły się też terminy związania ofertą.


Jedną z najbardziej podstawowych grup przepisów, z jakimi zamawiający powinien zapoznać się podczas lektury nowelizacji Prawa zamówień publicznych, są regulacje dotyczące terminów. Zasadnicze zmiany dotyczą przede wszystkim terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz składania ofert w poszczególnych trybach udzielania zamówień, a także terminów związania ofertą.


W Prawie zamówień publicznych w zależności od wartości zamówienia oraz trybu, w jakim jest prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia, określone są minimalne terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert. Różne są też miejsca, w których zamawiający podaje te terminy. Mogą to być:  • ogłoszenie o wszczęciu postępowania,
  • ogłoszenie o zamówieniu,
  • zaproszenie do składania ofert.

Terminy uzależnione są też od innych okoliczności, jak np. pilności udzielenia zamówienia lub wcześniejszego opublikowania ogłoszenia o planowanych zamówieniach.


Zmiany wprowadzone w wyniku nowelizacji Prawa zamówień publicznych dotyczą ponadto sposobu ustalania daty początkowej, od której biegnie termin. Zasadniczo w postępowaniach o wartości zamówienia powyżej 60 000 euro terminy na składanie wniosków lub ofert liczy się od dnia przekazania ogłoszenia do właściwego publikatora, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych (BZP) lub Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nowelizacja wprowadziła w tym zakresie jednak pewne wyjątki.


ZAPAMIĘTAJ


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne liczy się od dnia ogłoszenia, a nie od dnia przekazania ogłoszenia (art. 49 ust. 1, art. 56 ust. 2 i art. 60c ust. 2). (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Samorządu i Administracji<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze