czwartek, 20 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe W jaki sposób wykazywać dane w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z

W jaki sposób wykazywać dane w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z

Wartość nominalna zobowiązania wynikającego z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych łącznie z leasingiem, stanowi wartość zobowiązania pomniejszona o spłacone raty na koniec danego okresu sprawozdawczego.


PROBLEM


Jak wykazywać dane w sprawozdaniu Rb-Z w zakresie uzupełniających danych o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)? XXXXXXXXXXXX MINISTERSTWO ODPOWIADA XXXXXXXXXXXX Zasady sporządzania sprawozdania Rb-Z kwartalnego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń od II kwartału 2006 roku określają przepisy rozporządzenia ministra finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, które w tym zakresie stanowią kontynuację regulacji zawartych we wcześniejszych przepisach. Zgodnie z par. 18 instrukcji stanowiącej załącznik nr 34 do ww. rozporządzenia, w tabeli pt. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem), należy ujmować dane dotyczące zobowiązań, dla których określone zostały terminy (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze