niedziela, 21 kwietnia, 2024

Wyciekają tajne informacje

Urzędy marszałkowskie i wojewódzkie nagminnie łamią postanowienia ustawy o ochronie informacji niejawnych – twierdzi Najwyższa Izba Kontroli.


Mimo upływu 5 lat od daty wejścia w życie ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 11, poz. 95 z późn. zm.), przeprowadzona przez NIK kontrola wykazała nagminne przypadki nieprzestrzegania w urzędach wojewódzkich oraz w urzędach marszałkowskich przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, które mogły doprowadzić do ich ujawnienia osobom nieuprawnionym. Większość tych nieprawidłowości – zaznacza NIK – było wynikiem niepodejmowania przez kierowników urzędów, przez okres od kilku miesięcy do ponad trzech lat, działań niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z ustawy.


Postanowienia ustawy


Ustawa o ochronie informacji niejawnych szczegółowo określa, do których organów władzy publicznej mają zastosowanie jej przepisy (art. 1 ust. 2), jakie informacje stanowią tajemnicę służbową (art. 2 pkt 2) i rodzaje klauzul tajności (art. 23 ust. 2) oraz wymagania prawno-organizacyjne (art. 18, 20, 26), precyzując dokładnie zasady podległości, a także zakres obowiązków i odpowiedzialności pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, a także zasady ich ochrony (art. 20 ust. 1, art. 50, 52) i udostępniania (art. 3, 27, 33).


Nieprawidłowości


Nieznajomość lub nierespektowanie przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych były przyczyną licznych nieprawidłowości, które stwierdzono we wszystkich objętych kontrolą urzędach. Część z nich doprowadziła do udostępnienia dokumentów, zawierających tajemnicę służbową osobom nieuprawnionym.


I tak w 11 urzędach wojewódzkich (69 proc.) i 14 marszałkowskich wystąpiły opóźnienia w powoływaniu pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych wynoszące od 1 do 22 miesięcy w stosunku do terminu ustawowego. Ponadto w 2 urzędach wojewódzkich oraz 5 marszałkowskich pełnomocnicy pełnili obowiązki bez spełnienia wymagań określonych w ustawie, tj. bez odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa oraz przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. W 3 urzędach marszałkowskich (19 proc.) nieuprawnieni pełnomocnicy wytwarzali lub mieli dostęp do dokumentów zawierających informacje stanowiące tajemnicę służbową. W 3 urzędach marszałkowskich nieuprawnieni pełnomocnicy wytwarzali lub mieli dostęp do dokumentów zawierających informacje stanowiące tajemnicę służbową.


Ponadto w 8 urzędach wojewódzkich oraz w 12 marszałkowskich stwierdzono też inne przypadki udostępniania dokumentów niejawnych osobom nieposiadającym poświadczeń bezpieczeństwa lub ich wytwarzania przez takie osoby. (…)


Dalsza część artykułu na stronie >>www.gazetasamorzadu.infor.pl<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze