czwartek, 23 maja, 2024
Strona główna Artykuły Wykorzystanie funduszy europejskich - stan na koniec czerwca 2008 r

Wykorzystanie funduszy europejskich – stan na koniec czerwca 2008 r

Wartość wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w czerwcu 2008 r. wyniosła ok. 364,4 mln EUR. Tym samym, kwota wydatków certyfikowanych do KE od początku uruchomienia programów osiągnęła poziom ok. 6,3 mld EUR, co stanowi 72,8 proc. zobowiązań na lata 2004-2006.
Kwota refundacji otrzymanej z KE w czerwcu 2008 r. wyniosła ok. 173,1 mln EUR. Łącznie, do końca I półrocza br. strona polska otrzymała z KE tytułem refundacji ponad 5,7 mld EUR, co stanowi blisko 67,2 proc. zobowiązań na lata 2004-2006.

W przypadku Funduszu Spójności wartość wniosków przekazanych do KE w czerwcu br. wyniosła 185,1 mln EUR. Łącznie, od początku uruchomienia Strategii wykorzystania Funduszu Spójności strona polska przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na łączną kwotę 2,74 mld EUR co stanowi 48,7 proc. alokacji dostępnej na lata 2004-2006. W czerwcu br. kwota płatności z KE wyniosła 67,5 mln EUR. Tym samym, całkowita kwota płatności przekazanych z KE do końca czerwca 2008 r. wyniosła blisko 2,5 mld EUR, tj. 44,2 proc. dostępnej alokacji.

REALIZACJA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI 2007-2013

W ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 od początku uruchomienia programów do końca czerwca 2008 r. złożono ponad 16,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na kwotę dofinansowania (w części UE) ponad 21,2 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 1250 umów o dofinansowanie środkami UE na kwotę  ponad 1,8 mld zł. Do końca czerwca 2008 r. wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność i uznanych za kwalifikowalne (w części UE) wyniosła 63,6 mln zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost tej kwoty w ciągu miesiąca.


1.  Zakontraktowanie środków ponad dostępny limit wynika z zastosowania mechanizmu nadkontraktacji, zgodnie
z którym oszczędności pojawiające się w trakcie realizacji projektów przeznaczane są na kolejne przedsięwzięcia
w ramach programu.

2.  Alokacja została przeliczona wg. kursu EBC z przedostatniego dnia miesiąca maja 2008 r. (1 EUR=3,3842 PLN).


Źródło: www.mrr.gov.pl

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze