środa, 19 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Zasady udziału w internetowym kursie przygotowawczym

Zasady udziału w internetowym kursie przygotowawczym

Zasady udziału w internetowym kursie przygotowawczym do egzaminu na audytora wewnętrznego


 


1. Internetowy kurs przygotowujący do egzaminu na audytora wewnętrznego, który odbędzie się w Ministerstwie Finansów dnia 16 listopada 2005r., organizowany jest przez serwis Praktyczny Audytor Wewnętrzny (www.audyt.net  ) – zwany dalej Organizatorem.


2. W kursie udział biorą użytkownicy serwisu Audyt.Net, którzy do dnia 10 października 2005r. zgłosili się na adres e-mail paw@audyt.net, zwani dalej Kursantami.


3. Kurs jest bezpłatny.


4. Kurs prowadzony jest wyłącznie w formie e-lerningu za pośrednictwem serwisu Praktyczny Audytor Wewnętrzny (www.audyt.net ).


5. Każdy z kursantów zobowiązany jest do terminowego i rzetelnego opracowania i zapoznania się z materiałem, zgodnie z programem kursu.


6. Program kursu przygotowuje Organizator. Organizator dopuszcza możliwość dostosowania programu kursu do propozycji Kursantów.


7. Program kursu będzie realizowany w partiach – cykle tygodniowe. Każdy cykl składa się z czterech etapów:a. Umieszczenie przez Organizatora pytań i zakresu materiału do przygotowania dla Kursantów – dla każdego indywidualnie,


b. Udzielanie odpowiedzi przez Kursantów,


c. Zestawienie udzielonych odpowiedzi i opublikowanie dla wszystkich Kursantów,


d. Wspólna praca nad uzgodnieniem właściwych odpowiedzi – konsultacje pod nadzorem Organizatora.


8. Każdy z cyklów szkolenia trwać będzie jeden tydzień począwszy od dnia 14 października do dnia 12 listopada 2005r. Każdy z etapów danego cyklu trwa odpowiednio (zgodnie z punktem 7):a. Umieszczenie materiału zgodnie z punktem a – raz w tygodniu,


b. Udzielenie odpowiedzi zgodnie z punktem 7b – w ciągu 3 dni od dnia umieszczenia materiału (pkt. 8a),


c. Zestawienie i opublikowanie odpowiedzi zgodnie z punktem 7c – w ciągu 2 dni po terminie ustalonym w pkt. 8b,


d. Konsultacje zgodnie z punktem 7d – do 2 dni po terminie ustalonym w pkt 8c.


9. Każdy z Kursantów zobowiązany jest do terminowej współpracy w zakresie przygotowań do egzaminu (pkt 7b i 8b).


10. Brak udzielenia odpowiedzi przez Kursanta (brak aktywnego udziału) powoduje wykreślenie z grupy korzystającej z prowadzonego przez Organizatora kursu.


11. Organizator kursu nie odpowiada za wyniki uzyskane przez Kursantów podczas egzaminu w Ministerstwie Finansów.


12. Materiały, program i zakres kursu nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Organizatora.


 

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze