poniedziałek, 4 marca, 2024

Zasady wykonania budżetu

Nie można dokonać prawidłowej oceny stanowiska innego organu w zakresie absolutorium samorządowego, bez szczegółowego odniesienia się do zasad wykonywania budżetu.


Komisja rewizyjna rady miejskiej negatywnie oceniła realizację budżetu i działalność prezydenta. W związku z tym zawnioskowała do rady miejskiej o nieudzielanie absolutorium prezydentowi. Wniosek ten został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.


RIO uznała, że negatywna ocena wykonania budżetu jak i wniosek o nieudzielenie absolutorium nie mają dostatecznego uzasadnienia. Rada Miejska po rozpoznaniu sprawozdania z wykonania budżetu podjęła uchwalę w sprawie nieudzielenia absolutorium. Następnie uchwała wpłynęła do RIO, która w ramach postępowania nadzorczego odmówiła stwierdzenia nieważności uchwały.


Rada skierowała sprawę do białostockiego WSA. I sąd ją uwzględnił. Podkreślił, że instytucja absolutorium samorządowego to istotny element kontroli sprawowanej przez organ stanowiący danej jednostki samorządu w stosunku do organu wykonawczego.


Sąd przypomniał, że szczegółowe zasady wykonywania budżetu zostały unormowane w art. 125-136 ustawy o finansach publicznych. W oparciu o te reguły wyodrębnia się etapy i zasady wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W procesie udzielania absolutorium powinno się uzyskać odpowiedź na wiele pytań. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze