poniedziałek, 20 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Zastosowanie przepisów przy naruszeniu dyscypliny

Zastosowanie przepisów przy naruszeniu dyscypliny

Jeżeli w czasie orzekania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia tego naruszenia, stosuje się ustawę nową, z tym że należy stosować ustawę obowiązującą w czasie popełnienia naruszenia, jeżeli jej przepisy są korzystniejsze dla sprawcy.


STAN FAKTYCZNY


Komisja I instancji uznała byłego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej winnym nieumyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ponieważ przekroczył zakres upoważnienia do zaciągania zobowiązań. Zdaniem I instancji, do naruszenia doszło w momencie zawarcia umowy na dostawę i montaż sprzętu komputerowego dla jednostki, bez posiadania na ten cel środków finansowych.


UZASADNIENIE


GKO uznała, że przepisy obowiązujące w momencie popełnienia czynu przez obwinionego były względniejsze, a w konsekwencji nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ponadto komisja I instancji nie wykonała zaleceń Głównej Komisji Orzekającej dotyczących pogłębionej analizy materiału dowodowego w omawianej sprawie. W pierwszym orzeczeniu GKO przekazała sprawę do ponownego rozpoznania. Chodziło o to, że zarzucono obwinionemu, że zaciągnął zobowiązanie ponad plan finansowy jednostki, natomiast w materiale dowodowym nie było dokumentu ani zeznań świadków, które potwierdzałyby, że faktycznie doszło do przekroczenia planu finansowego. Obwiniony twierdził, że (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze