niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Zmieni się rachunkowość budżetowa

Zmieni się rachunkowość budżetowa

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego opracowało Ministerstwo Finansów.


W nowych przepisach określono szczególne zasady rachunkowości dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek sektora finansów publicznych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i jednostek budżetowych poza granicami Polski. W projekcie rozporządzenia ustalono ponadto plany kont oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych.


Nowy akt wykonawczy przewiduje, że dochody i wydatki księguje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu. W księgach rachunkowych zostaną ujęte wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a także zaangażowanie środków w zakresie dochodów i kosztów.


Dzięki tym zmianom możliwe będzie uzyskanie danych o wykonaniu planów finansowych wszystkich rodzajów jednostek i budżetu w układzie wykonania kasowego lub memoriałowego.


Jednostki będą musiały również w sprawozdaniu finansowym umieszczać rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Określono, że wszystkie sprawozdania należy sporządzać w złotych i groszach. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze