niedziela, 21 lipca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Znikoma szkodliwość czynu (GKO)

Znikoma szkodliwość czynu (GKO)

Ponieważ konsekwencje naruszenia dyscypliny finansów publicznych obwiniony zlikwidował w ciągu dwóch dni, a poza tym nie był wcześniej karany, Główna Komisja Orzekająca skorzystała z możliwości, jakie daje jej art. 78 ust. 1 pkt 7, czyli umorzyła sprawę ze względu na znikomą szkodliwość czynu.


STAN FAKTYCZNY


Komisja I instancji uznała dyrektora Domu Pomocy Społecznej za winnego dwukrotnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Po pierwsze, nieumyślnie zaciągnął zobowiązanie ponad kwoty określone w planie finansowym jednostki. Po drugie, nieumyślnie dokonał zakupu bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


UZASADNIENIE


Pierwszy zarzut dotyczył przekroczenia planu finansowego. W toku postępowania GKO ustaliła, że faktycznie doszło do naruszenia. W uzasadnieniu przewodniczący składu orzekającego powiedział jednak, że mimo że doszło do naruszenia dyscypliny komisja skorzystała z możliwości, jakie daje komisji art. 78 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przepis ten stanowi, że komisja nie wszczyna postępowania, a jeśli jest ono w toku, umarza w ośmiu przypadkach, w tym w razie, gdy zachodzą przesłanki określone w art. 27 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności. Art. 28 ust. 1 stanowi natomiast, że komisja nie dochodzi odpowiedzialności w przypadku, gdy stopień szkodliwości czynu jest znikomy. Komisja uznała, że za zastosowaniem tego przepisu przemawia doprowadzenie przez obwinionego już w dwa dni po fakcie do zmiany planu finansowego, a także zapewnienie ośrodka, z którego obwiniony miał otrzymać pieniądze, że je rzeczywiście dostanie. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze