Pierwsza ocena kontroli zarządczej w Polsce

Pierwsza ocena kontroli zarządczej w Polsce

0 2935
Artykuły prasowe

 

„Pierwsza ocena kontroli zarządczej w Polsce – doświadczenia pierwszego roku wdrażania ”


Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej


Warszawa, 4 – 5 kwietnia 2011 r.
Hotel Mercure Fryderyk Chopin,
Warszawa, al. Jana Pawła II 22


Szanowni Państwo,


PIKW od ponad 12 lat zajmuje się kształceniemi rozwojem zawodowym kontrolerów i audytorów, zajmujących się oceną systemów kontroli wewnętrznej. Z chwilą ogłoszenia przez Ministra Finansów komunikatu w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, PIKW włączył się wproces ich promowania i aktywnego wdrażania, poprzez rzetelne doradztwo, liczne szkolenia i otwartą dyskusję na temat standardu COSO i zarządzania ryzykiem w jsfp.


Wprowadzając kontrolę zarządczą ustawodawca miał na celu usprawnienie zarządzania w sektorze publicznym, poprzez ewolucyjne odchodzenie od biurokracji w kierunku modelu menedżerskiego. Czy tak jednak jest to powszechnie rozumiane?


Doświadczenia pierwszego rokuwdrażania SKZ w administracji publicznej przyniosły poważną refleksję. Pojawiające się komentarze na temat braku celowości ustanawiania tego systemu, dublowania rozwiązań już istniejących, mnożenia procedur kontrolnych są powszechne wśród kadry odpowiedzialnej za jego ustanowienie. Eksperci i konsultanci PIKW podjęli próbę dyskusji dlaczego tak się dzieje? Skąd bierze się tak mała akceptacja i zrozumienie dla budowy dojrzałych rozwiązań zarządczych w administracji publicznej?


Biorąc pod uwagę doświadczenia praktyczne PIKW zdecydował o rozpoczęciu praktyki corocznej debaty, celem której będzie poddanie publicznej dyskusji zebranych doświadczeń w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej w administracji publicznej. Organizacja ogólnopolskiej konferencji opartej na modelu paneli dyskusyjnych, ma stworzyć dogodne warunki dla prezentacji zebranych doświadczeń, w tym przede wszystkim tak cennych – dobrych praktyk.


Przygotowany przez nas program ma na celu zmierzenie się z najbardziej gorącymi i dyskutowanymi problemami wdrożenia SKZ. Wyrażam nadzieję, że aktywny Państwa udział w naszej konferencji rozpocznie proces doskonalenia kontroli zarządczej w administracji publicznej, budując płaszczyznę akceptacji, zrozumienia i wymiany doświadczeń.


Prezes Zarządu PIKW
AdamBochnar CICA

Prezes Zarządu IIC Polska
Edmund J. Saunders FCIB; CFE; C. Dip. A. F.; CICA


 


Program:


Dzień 1


1. Od teorii do praktyki – problemy w budowie systemu kontroli zarządczej.
2. Plan działalności a budżet zadaniowy – jak i dlaczego?
3. Samoocena/ samokrytyka? Doświadczenia administracji rządowej i samorządowej.


Dzień 2


1. Zarządzanie ryzykiem, identyfikacja i szacowanie ryzyka.
2. Doświadczenia administracji samorządowej i rządowej
3. Zarządzanie ryzykiem w praktyce – złe i dobre doświadczenia.
4. Kontrola zarządcza a systemy jakości w administracji publicznej.


Warunki uczestnictwa:


Cena 1280 zł + 23% VAT obejmuje:
udział w konferencji, materiały, serwis kawowy i lunch.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.
Jeśli zgłosisz swój udział wcześniej:
– 21 dni – otrzymasz 10%rabatu,
– 14 dni – otrzymasz 7%rabatu.
Dodatkowe rabaty:
– zgłoszenie powyżej 2 osób z jednej instytucji – 5%,
– dla osób pozostających na KLPAiKW– 5%,
– dla człnków klubu PIKW– 5%,
– dla członków IIC Polska – 10%.
Uwaga!Możliwe jest udzielenie tylko dwóch rabatów.


Aby uzyskać dodatkowe informacje, uprzejmie proszę o kontakt z PIKW:
telefon: 0-22 654 10 44,
e-mail: biuro@pikw.pl, web: www.pikw.pl


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


 


TUTAJ MOŻESZ POBRAĆ:


 

NO COMMENTS

Leave a Reply