czwartek, 20 czerwca, 2024
Strona główna Wszystkie komunikaty PAW Podpatrzone lub nadesłane

Podpatrzone lub nadesłane

Sprawozdanie z audytu – Analiza i ocena nadzoru nad wykonywaniem programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Prezentujemy do pobrania sprawozdanie z audytu pt. "Analiza i ocena nadzoru nad wykonywaniem programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy", które realizowane było w Urzędzie Miasta...

Przetarg na audyt – UM Warszawy (reprywatyzacja)

UM Warszawa ogłosił we wtorek przetarg na przeprowadzenie audytu procesu reprywatyzacji nieruchomości w mieście.  W poprzednim przetargu wpłynęła jedna oferta, jednak miasto ją odrzuciło. Podobnie jak...

Podręcznik kontroli systemów informatycznych

NIK wydała polskie tłumaczenie międzynarodowego Podręcznika kontroli systemów informatycznych dla najwyższych organów kontroli. Przekład został udostępniony w wersji elektronicznej dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Podręcznik kontroli...

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA NARODOWEGO CENTRUM BADAN I ROZWOJU (NCBiR)

Prezentujemy do zapoznania i pobrania Politykę Antykorupcyjną NCBiR. Polityka składa się z 5 części: 1. Deklaracje Polityki i cele systemu przeciwdziałania i zwalczania korupcji w Centrum 2....

Sprawozdanie z audytu (wnioski) – MKiDN

Badanie audytowe przeprowadziła na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja Republikańska w resorcie oraz 6 instytucjach podległych: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Filmotece...

Benchmarking audytu wewnętrznego – raport za 2015 rok

Departament Polityki Wydatkowej informuje, że został opublikowany raport benchmarkingowy za 2015 rok, dotyczący audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.   Spis treści (raportu) 1. WPROWADZENIE 2. ZAŁOŻENIA...

Ocena funkcjonowania AW w JSFP w roku 2015

Departament Polityki Wydatkowej poinformował, że została opublikowana Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2015 odnosząca się do organizacji komórek audytu wewnętrznego, planowania i przeprowadzania...

Notatka z LXV spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 28 kwietnia 2016 r.

W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych poświęcone tematyce zamówień publicznych. Podczas spotkania...

Przewodnik przeprowadzania usług przeglądu

Dostępna jest już polskojęzyczna wersja Przewodnika przeprowadzania usług przeglądu IFAC. Przewodnik stanowi zbiór wyjaśnień i wskazówek jak zaplanować, przeprowadzić i wydać opinię z przeglądu...

Biuletyn Nr 1 (18)/2016 – KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Biuletynu Kontroli Zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, którego celem jest przybliżenie podstawowych zagadnień oraz narzędzi, które pomogą kierownikom jednostek samorządu...

Jednolity Plik Kontrolny – publikacja struktur logicznych (przepisy i pliki do pobrania)

Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29...

ETO o realizacji budżetu UE – Polska na tle innych państw

Augustyn Kubik, Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, przedstawił w Najwyższej Izbie Kontroli sprawozdanie roczne ETO dotyczące wykonania budżetu Unii Europejskiej za rok 2014. Wyniki audytu dają...

Most Read

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...