poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona główna Materiały i prawo Książki przydatne w audycie

Książki przydatne w audycie

Audyt wewnętrzny dochodów jednostki samorządu terytorialnego -wzory kwestionariuszy, testy zgodności

autorzy: Zofia Wojdylak–Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski
Symbol: CD414
Wersja: 2008
wymagania: Windows 9x/NT/Me/2000/XP, MS Office 97 lub nowszy, Acrobat Reader
nośnik: płyta CD

cena : 86,00 zł + 22% VAT

Audyt wewnętrzny dochodów jednostki samorządu terytorialnego – wzory kwestionariuszy, testy zgodności

autorzy: Zofia Wojdylak–Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski
Symbol: JBK414
ISBN: 83-74264-72-3
Wydanie: 2007
282 str. B5, oprawa miękka klejona
cena : 89,00 zł

Opis

Praktyczny poradnik dla audytorów wewnętrznych i innych osób, które mają do wykonania zadanie audytowe w zakresie dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy przedstawiają istotne informacje na temat źródeł dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono tu zarówno dochody z tytułu podatków, opłat, jak i odsetek za zwłokę, a także zasady ustalania i poboru dochodów z mienia komunalnego.

NADUŻYCIA W FIRMACH – VADEMECUM

Oszustwa są dla firm i instytucji państwowych poważnymi, kosztownymi i nasilającymi się zjawiskami. W książce Nadużycia w firmach – Vademecum człowiek z branży opisuje najczęściej występujące rodzaje nadużyć popełnianych przez pracowników, właścicieli, kierowników i dyrektorów. Poszczególne procedery ilustrują analizy przypadków zgłoszonych do Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) przez Certified Fraud Examiners (CFE), którzy współpracowali przy rozwiązywaniu tych spraw.

POLECAMY

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw

Wydawnictwo: Polska Akademia Rachunkowości
Autor: Dr hab. Waldemar Gos
Liczba stron: 328
Typ okładki: twarda
ISBN 83-920931-0-0
Cena: 97 zł

UWAGA: Dla każdego z użytkowników serwisu Audyt.Net 10% rabatu (należy w zamówieniu dopisać "Rabat Audyt.Net")

Książka jest szczególnie przydatna dla praktyków sporządzających sprawozdania finansowe, studentów kierunków ekonomicznych, uczestników szkoleń oraz kursów dotyczących finansów, rachunkowości i księgowości. W jasny i przejrzysty sposób przedstawione są w niej zasady tworzenia elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia ze zmian kapitału (funduszu) własnego.

>>CZYTAJ DALEJ<<

Dobór próby w audycie

Wydawnictwo: Instytut Rachunkowości i Podatków
Autor: Wiesław Karliński
Warszawa 2005
wydanie I
ISBN 83-89828-00-7
Cena: 75,00 zł + 9,50 zł (koszt wysyłki)
Strona www wydawcy: www.irip.pl
Książka rekomendowana przez The Institute of Internal Auditors of Poland

Opracowanie jest próbą przeglądu i usystematyzowania metod oraz technik doboru próby w aspekcie ich wykorzystania w badaniach audytorskich. Jest to autorska próba pogodzenia prezentowanych przez statystyków teoretycznych opisów stosowanych modeli, które są trudne do praktycznego zastosowania, z metodami czysto praktycznymi stosowanymi przez specjalistów od audytu, które z kolei nie są wolne od wad.

Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy.

Wydawnictwo: Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Autorzy: Konrad Knedler, Mirosław Stasik
Objętość: 330 stron
Cena: 110 zł
Zawiera CD

Książka napisana przez praktyków dla praktyków, w której teoretyczne rozważania ograniczone zostały do minimum. Znajdą w niej Państwo szereg porad, praktycznych rozwiązań, a także przykładów konkretnych projektów audytowych oraz narzędzi przydatnych przy ich przeprowadzaniu. Adaptacja przedstawionych technik do własnych specyficznych potrzeb nie powinna sprawić trudności żadnemu audytorowi wewnętrznemu.

Książka wpisana do wykazu literatury niezbędnej osobom przygotowującym się do przystąpienia do egzaminu na audytora wewnętrznego. (patrz >>komunikat MF<<)

Finanse samorządowe 2005

Pod względem przedmiotowym niniejsza książka obejmuje w pełni tematykę finansów j.s.t. i to niezależnie od tego, czy jest nią gmina, powiat czy województwo samorządowe. Omówieniu problematyki stricte finansowej towarzyszy także opis zagadnień ustrojowych i organizacyjnych, a także wychodzących poza wąskie rozumienie gospodarki finansowej (np. zagadnienia pomocy publicznej, problemy stosowania prawa dewizowego w działalności j.s.t.).

Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Książka jest praktycznym poradnikiem przedstawiającym krok po kroku, jak można samodzielne przeprowadzić audyt. Zamieszczono w niej wiele użytecznych przykładów, narzędzi oraz procedur. Czytelnik ma możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego spośród przedstawionych rozwiązań oraz dostosowania go do potrzeb i specyfiki swojego przedsiębiorstwa. Przedstawione propozycje można wdrożyć w organizacjach różnego typu i różnej wielkości – wszędzie tam, gdzie funkcja kadrowa jest realizowana, a jej znaczenie doceniane.

Standardy kontroli wydane przez INTOSAI

Standardy kontroli wydane przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Naiwyższych Organów Kontroli

Europejskie wytyczne stosowania standardów kontroli INTOSAI

Europejskie wytyczne stosowania standardów kontroli INTOSAI

Standardy kontroli finansowej w jsfp

Standardy kontroli finansowej w jednoskach sektora finansów publicznych

AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA WEWN. W PRZEDS.

AUDYT WEWNĘTRZNY  I  KONTROLA  WEWNĘTRZNA    W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

EDMUND J. SAUNDERS 

POLSKI INSTYTUT KONTROLI WEWNETRZNEJ

Nowe, uaktualnione wydanie książki Edmunda J. Saundersa już zostało wydana. Książkę można nabyć w PIKW. Cena 50 zł. (40 zł. dla Członków i Absolwentów PIKW oraz Członków PAW). Podajemy poniżej teksty: spis treści, przedmowę oraz krótki opis „o autorze”, które znajdują się w tej książce.

Most Read

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...