sobota, 15 czerwca, 2024
Strona główna MF / NIK / UE Info z Ministerstwa Finansów Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie należności

Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie należności

Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

Departament Polityki Wydatkowej uprzejmie informuje, że na podstawie art. 292 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), jest realizowany audyt wewnętrzny zlecony w zakresie dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Głównym celem zadania zleconego jest zapewnienie kierownika jednostki oraz Ministra Finansów, że w badanej jednostce prawidłowo ustalano i dochodzono należności przypadające tej jednostce oraz terminowo podejmowano czynności zmierzające do wykonania tych zobowiązań. Ponadto audyt zlecony powinien dostarczyć Ministrowi Finansów danych i informacji dotyczących:

  1. stanu należności według tytułów i klasyfikacji dochodów budżetowych,
  2. stanu należności skierowanych na drogę postępowania sądowego i należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona,
  3. prawidłowości ustalania, ewidencji i rozliczania odpisów aktualizujących wartości należności,
  4. struktury „wiekowej” należności,
  5. organizacji i prawidłowości przebiegu procesów: ustalania, ewidencjonowania i dochodzenia należnościpieniężnych, ze wskazaniem właściciela i uczestników procesu, miejsc wymiany informacji, analizy ścieżki postępowania, identyfikacji tzw. wąskich gardeł/miejsc powstawania zatorów itp.,
  6. prawidłowości stosowania ulg udzielanych dłużnikom,
  7. rzetelności i prawidłowości sporządzania sprawozdania Rb-N,
  8. przyjętych mechanizmów kontrolnych wbadanym obszarze wraz z ich oceną dokonaną przez audytora wewnętrznego na podstawie przyjętych i uzgodnionych kryteriów oceny,
  9. prawidłowości naliczania odsetek z tytułu nieterminowej spłaty należności.

Wykaz jednostek objętych audytem zleconym – >> Wykaz jednostek zgodnie z ROZDZIELNIKIEM Ministerstwa Finansów <<

Źródło: >> MInisterstwo Finansów <<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze