środa, 19 czerwca, 2024
Strona główna MF / NIK / UE Info z Ministerstwa Finansów Glosariusz terminów dotyczących kontroli i aw

Glosariusz terminów dotyczących kontroli i aw

Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej opracowany przez międzyresortowy zespół ds. ujednolicenia terminologii dot. audytu i kontroli wydany przez Najwyższą Izbę Kontroli

>> KOMUNIKAT <<   


Źródło: www.mf.gov.pl

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

2 KOMENTARZE

 1. Stosownie do  Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS – ryzyko (risk) to niepewność związana z wystąpieniem zdarzeń, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie zamierzonych celów. Ryzyko jest mierzone w kategoriach następstw i prawdopodobieństwa.

  W standardach audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych problem ryzyka spłycono do wystąpienia prawdopodobieństwa, i tak Ryzyko jest definiowane jako  „prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego zdarzenia, działania lub zaniechania, którego skutkiem może być szkoda w majątku lub wizerunku danej jednostki lub które może przeszkodzić w osiągnięciu wyznaczonych celów i zadań”.

  Teraz szacowne grono tworzące głosariusz definiuje ryzyko jako „prawdopodobieństwo, że określone zdarzenie wystąpi i niekorzystnie wpłynie na osiągnięcie danego celu”.

  Wobec powyższego, informuje wszystkich przeciwników „niepewności związanej z wystąpieniem jakiegokolwiek zdarzenia”, że obliczanie przez audytora wewnętrznego w jsfp prawdopodobieństwa wyrażającego się stosunkiem liczby wyników sprzyjających danemu zdarzeniu do liczby wszystkich możliwych wyników w danym doświadczeniu (klas. definicja p.) jest niecelowe i jest przejawem niegospodarności (porównaj efekty do nakładów).

  Może źle pojmuje istotę prawdopodobieństwa albo ryzyka, bądź innych terminów. Zatem proszę o oświecenie.

 2. Podatki w Polsce. Podstawy wiedzy o podatkach.

  Co to jest podatek

  Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa.

  Podatki stanowią główne źródło dochodów państwa oraz umożliwiają finansowanie jego działalności. Mówiąc najogólniej, dzięki podatkom państwo np. opłaca szkoły, szpitale, budowę dróg czy wspiera najuboższych. Każdy, kto znajduje się w sytuacji objętej podatkiem, ma obowiązek go zapłacić.

  Podatki różnią się od siebie podmiotem opodatkowania (czyli kto jest opodatkowany), przedmiotem (czyli co podlega opodatkowaniu) oraz sposobem poboru podatku (czyli trybem i warunkami płatności).

  Aktualnie w Polsce wyróżniamy kilkanaście rodzajów podatków. Większość spośród nich to podatki bezpośrednie, takie jak:
  1.podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
  2.podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
  3.podatek od spadków i darowizn,
  4.podatek od czynności cywilnoprawnych,
  5.podatek rolny,
  6.podatek leśny,
  7.podatek od nieruchomości,
  8.podatek od środków transportowych,
  9.podatek tonażowy,
  10.podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  11.zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej).

  a pozostałe to podatki pośrednie, takie jak:
  1.podatek od towarów i usług (VAT),
  2.podatek akcyzowy,
  3.podatek od gier.

  System podatkowy: …
  Jaką funkcję pełnią podatki …
  Podstawa prawna …

  https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/podatki-w-polsce/

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze