czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona główna Wszystkie komunikaty PAW Podpatrzone lub nadesłane Raport Rocznej Samooceny Jakości Audytu Wewnętrznego

Raport Rocznej Samooceny Jakości Audytu Wewnętrznego

Prezentujemy dokument „Raport Rocznej Samooceny Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa – 2012 rok„, który można pobrać w formacie pdf.

 

Dokument składa się z :

 

 1. Podsumowanie dla kierownictwa
 2. Zakres przeprowadzonych badań oraz metodyka
 3. Wynik czynności sprawdzających
 4. Rezultaty samooceny 2012 r.
 5. Potencjalne wskazania do poprawy/zmiany zgłoszone przez pracowników ZA
 6. PODSUMOWANIE OCENY ZGODNOŚCI ZE STANDARDAMI ZAŁĄCZNIK 1

 

Poniżej publikujemy część dotyczącą podsumowania dla kierownictwa.

 

Podsumowanie dla kierownictwa

Zespół Audytu Wewnętrznego dokonał samooceny audytu wewnętrznego w UMK. Jej celem jest określenie, w jakim stopniu Audyt Wewnętrzny w Magistracie, spełnia Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego („standardy”). Samoocena wykonana została przez ZA po raz kolejny i ma na celu określenie jakości pracy audytorów, ocenę sprawowania funkcji AW w UMK oraz wskazanie możliwości poprawy działania i dalszego rozwoju w zgodzie ze standardami audytu wewnętrznego, oczekiwaniami najwyższego kierownictwa oraz klientów AW.

Poprzednia samoocena działalności Zespołu Audytu Wewnętrznego (z 2009 r.) została potwierdzona walidacją niezależnego walidatora zewnętrznego (walidacja została przeprowadzona w 2010 r.). Ogólna ocena była wówczas pozytywna i brzmiała, że działalność AW jest generalnie zgodna ze Standardami Atrybutów, Standardami Działania i Kodeksem Etyki (zgodnie z Podręcznikiem Oceny Jakości wykonywania AW wydanym przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (The IIA) skala oceny jest trzystopniowa: „generalnie zgodny”, „częściowo zgodny” oraz „niezgodny”).

Przeprowadzona po raz kolejny samoocena w 2012 r., potwierdziła generalną zgodność ze „standardami” (szczegółowe wyniki są zawarte w załączniku nr 1). W trakcie dokonywania oceny zgodności, dostrzeżono pewne możliwości dla wprowadzenia dalszych usprawnień, które zostały zaprezentowane w niniejszym raporcie.

W wyniku samooceny zidentyfikowano obszary do doskonalenia:

 • brak udokumentowanego okresowego powiadamiania PMK i DM o realizacji planu AW i realizacji zadań,
 • zdarzają się przypadki programów zadań audytowych, w których brak zatwierdzeń Audytora Generalnego, ponadto zmiany w programach nie są dokumentowane,
 • w wyniku badania dokumentacji zadań audytowych zaobserwowano przypadki, w których dowody nie są ściśle powiązane ze sprawozdaniem, zdarzają się nieliczne przypadki braku połączenia ustalenia audytowego z dowodem.

W związku ze stwierdzonymi obszarami do doskonalenia Zespół Audytu Wewnętrznego zamierza podjąć następujące działania:

 • okresowe przekazywanie w formie pisemnej informacji do PMK oraz DM przez AG o stanie realizacji planu audytu wewnętrznego,
 • zwiększenie nadzoru przez każdego z audytorów wewnętrznych nad programem zadania audytowego   – każdorazowo uzyskiwać zatwierdzenie w formie podpisu Audytora Generalnego na egzemplarzu pozostającym w aktach bieżących zadania audytowego; w przypadku zamian w programie – przygotować kolejną wersję programu i również uzyskać zatwierdzenie AG,
 • weryfikowanie ustaleń przez drugiego audytora w każdym zadaniu audytowym – weryfikacja przed wydaniem sprawozdania wstępnego (powiązanie ustaleń z dowodami).

Wśród postulatów zgłoszonych przez najwyższe kierownictwo oraz przez kierowników jednostek audytowanych za najważniejsze uznano:

 • w obszarach styczności działania różnych wydziałów należałoby przeprowadzać audyt obejmujący wspólne płaszczyzny dla tych komórek organizacyjnych,
 • AW winien być pomocny w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów występujących wUMK – reagowanie w tematach trudnych, niejednoznacznych prawnie, w celu skontrolowania takiego tematu i wskazania rozwiązania problemu,
 • w przypadku rekomendacji wykraczających poza kompetencje komórki audytowanej, audytor winien przekazywać rekomendacje do realizacji do komórek, których one dotyczą, wówczas audyt sprawdzający mógłby objąć wszystkie komórki organizacyjne, których dotyczyły rekomendacje.

Powyższe wskazania audytorzy przyjmują do wdrożenia w ramach rekomendacji z samooceny w sposób następujący:

 • na etapie tworzenia planu rocznego, po sporządzeniu projektu listy zadań opartych na mapie ryzyka, zostanie dokonana dodatkowa weryfikacja, czy istnieje potrzeba uwzględniania w planie realizowania zadań komplementarnych w kolejnych wydziałach,
 • na etapie realizacji zadania audytowego: każdorazowo podczas przeglądu wstępnego audytor wewnętrzny będzie zobowiązany do rozważenia wniosków audytowanych i ewentualnie ich uwzględnienia,
 • ZA UMK złoży postulat do DM o ustalenie odpowiedzialności za wdrażanie rekomendacji wymagających współpracy kilku komórek (rekomendacji wykraczających poza zakres kompetencyjny jednostki audytowanej).

 

Tutaj możesz pobrać dokument >> Raport Rocznej Samooceny Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa – 2012 rok <<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze