poniedziałek, 28 września, 2020

PAW

2678 POSTY69 KOMENTARZE
http://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Bardziej doradca niż kontroler

Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego 16/2004

Zarządzenie wewn. w sprawie przeprowadz. audytu wewn.

Zarządzenie wewnętrzne sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Wrocławskiej

Projekt ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym

P R O J E K T ustawy skierowany do Sejmu RP przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 23 marca 2004 roku

Uzasadnienie – projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Polskie uczelnie muszą być przygotowane na wzrost konkurencji w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Już dziś mamy do czynienia z nasilającą się konkurencją pomiędzy uczelniami krajowymi, a w nieodległej przyszłości należy liczyć się z eliminowaniem z rynku niektórych z nich lub co najmniej niektórych wydziałów niektórych uczelni. W tej sytuacji ważne jest, aby konkurencja oddziaływała w kierunku eliminowania szkół najsłabszych, z najgorszą ofertą, a nie uczelni lub wydziałów dobrych, oferujących ambitne i wymagające programy. Tej tendencji sprzyjać powinna integracja Polski z UE oraz postępy w realizacji tzw. procesu bolońskiego, zmierzającego do tworzenia europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego, stwarzającego konieczność porównywania się z konkurentami międzynarodowymi i dorównywania ich standardom, aby móc utrzymać lub poprawiać swoją pozycję konkurencyjną. Porównywalność nauczanych treści, kompetencji absolwentów i innych cech procesu kształcenia uzyskiwana m. in. dzięki mobilności studentów i elastyczności systemu studiów zgodnie ze standardami europejskimi oraz suplementowi do dyplomu odegra w przyszłości istotną rolę w procesie podnoszenia konkurencyjności polskich szkół wyższych. Projekt ustawy tworzy przesłanki dla takich działań i tendencji.

Niechciany audyt

Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego 22/2003

Kontrowersyjna niezależność

Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego 22/2003

Kontrola wewnętrzna – potrzeba czy konieczność

Artykuł pochodzi ze strony HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp.z o.o.

Operacyjny audyt wewnętrzny

Operacyjny audyt wewnętrzny w zakresie gospodarki pieniężnej i skarbu

Most Read

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...