Kursy i szkolenia

0 7

Zarządzanie ryzykiem w organizacji zgodnie z wymogami norm PN-ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27005


Data: 4-5 kwietnia 2011r
Miejsce: Warszawa
Prowadzący: Piotr Welenc


 


Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zaznajomienia się:


– z wymaganiami i kierunkami określonymi w standardach


– z szczegółowymi informacjami niezbędnymi do samodzielnego określania kontekstu procesu (celu , zakresu, ograniczeń)


– szacowaniem ryzyka


– wyznaczaniem ryzyk dopuszczalnych


-oceną tego ryzyka oraz postępowaniem z ryzykami


-z możliwymi do zastosowania strategiami umożliwiającym w sposób elastyczny dopasowanie tych procesów do aktualnych możliwości i potrzeb swej organizacji.


 


W szczególności szkolenie polecane jest:


– Kadrze kierowniczej,


– Kandydatom na pełnomocników ds. ochrony informacji,


– Administratorom bezpieczeństwa,


– Inspektorom bezpieczeństwa teleinformatycznego,


– Kandydatom na audytorów wewnętrznych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji,


– Członkom zespołów prowadzących analizę ryzyka i audyty wewnętrzne,


– Osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo organizacji, w tym bezpieczeństwa informacji w systemach IT.


Na zakończenie uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania tytułu: Inżyniera Bezpieczeństwa IsecMan.


W ramach szkolenia zapewniamy:


-przerwy kawowe


-obiad


-materiały szkoleniowe


-certyfikat ukończenia szkolenia


 


Więcej informacji: www.isecman.org/zarzadzanie_ryzykiemWitalis Popow

witalis.popow@software.com.pl

 

0 832

CADiTI Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych


 


serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowym specjalistycznym szkoleniu, które kładzie nacisk na interpretacje i zastosowania praktyczne, pt.:


 


„Dyscyplina finansów publicznych – zasady odpowiedzialności i aspekty praktyczne”


 


Termin : 30 – 31.03.2011r.


Miejsce: Poznań


Koszt: 670 zł/os. + 23%VAT


 


Zakres tematyczny szkolenia:


 


Część Ia:


 


    * przedstawienie istoty konstrukcji prawnej naruszenia dyscypliny finansów publicznych;


    * określenie dóbr chronionych reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;


    * analiza historyczna (dyscyplina budżetowa a dyscyplina finansów publicznych);


    * prawny charakter odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (subsydiarność, zbiegi, reguła konsumpcji, relacja do sankcji systemowych w finansach publicznych)


    * pojęcie dyscypliny finansów publicznych;


    * podstawowe pojęcia finansów publicznych;


 


Część Ib:


 


    * zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;


    * problem jednostki sektora prywatnego „otrzymującej” środki publiczne;


    * pojęcie kierownika jednostki;


    * kierownik jednostki a dyrektor generalny;


    * modelowy wzorzec kierownika jednostki;


    * odpowiedzialność subsydiarna kierownika jednostki;


    * powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej;


    * odpowiedzialność głównego księgowego;


 


Część Ic:


 


    * studium przypadków dotyczące zakresu podmiotowego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;


    * zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wprowadzenie);


 


Część IIa:


 


    * zasada określoności czynu i niedziałania prawa wstecz;


    * czas popełnienia czynu;


    * zasada priorytetu ustawy nowej;


    * zasada zawinienia;


 


Część IIb:


 


    * umyślność i nieumyślność


    * pojęcie błędu;


    * niepoczytalność;


    * „kwota bagatelna”;


    * kontratypy ustawowe i pozaustawowe;


    * formy popełniania;


    * katalog kar i wymiar kary;


    * przedawnienie;


    * zatarcie ukarania;


    * podstawowe zagadnienia proceduralne


 


Część IIc


 


    * studium przypadku.


 


Osoba prowadząca:


Radca prawny dr Tomasz Bojkowski – doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek prawo); autor licznych publikacji z zakresu finansów publicznych, od 2006 roku współpracuje z Kancelarią Prawną Jatczak i Wspólnicy w Poznaniu; od 2008 roku adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych UEP.


 


Szczegóły na : www.caditi.pl lub pod nr tel. 781 020 781


E-mail: biuro@caditi.pl

 

0 737

Forum Ochrony Danych Osobowych


Data: 21-22 października 2009r.


Miejsce: Warszawa


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji poświęconej najnowszym zagadnieniom związanym z ochroną danych osobowych – Forum Ochrony Danych Osobowych.


Celem Forum Ochrony Danych Osobowych jest szczegółowe przedstawienie zagadnień związanych z wejściem w życie nowych regulacji prawnych. Ważnym elementem konferencji będą warsztaty pozwalające przybliżyć tematykę przetwarzania danych osobowych, dokumentacji ABI oraz audytu i kontroli danych osobowych.


Forum przeznaczone jest dla: • osób, którym właśnie powierzono funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 • osób pełniących już te obowiązki, które pragną odświeżyć i usystematyzować posiadaną wiedzę
 • kadry zarządzającej, która ze względu na odpowiedzialność ponoszoną za działalność przedsiębiorstwa, powinna posiadać określoną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych


Więcej informacji możesz pobrać http://www.lexinar.com/prt/view/forum.html” target=_blank>>>Tutaj<<


Kontakt:


Edyta Szewc
Tel.: 022 427 36 70
Fax.: 022 244 24 59
E-mail: edyta.szewc@software.com.pl

 

0 1094


Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne szkolenie pt.:


 „System okresowych ocen kwalifikacyjnych
pracowników sądów i prokuratury”


Szkolenie odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2009 w Hotelu „Logos” w Krakowie (ul. Szujskiego 5)

Opis szkolenia

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 9 maja 2007r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, zarówno urzędnicy jak i inni pracownicy sądów i prokuratur, podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym, dokonywanym przez prezesa sądu bądź prokuratora biorąc pod uwagę opinię bezpośredniego przełożonego i komisji kwalifikacyjnej.

Jeżeli więc: • Chcą Państwo dowiedzieć się na podstawie jakich kryteriów jest sporządzana okresowa ocena
  kwalifikacyjna pracowników,
 • Chcą Państwo zapoznać się z trybem i sposobem sporządzania ocen kwalifikacyjnych na piśmie oraz
  zapoznać się ze sposobem opisu i wartościowania stanowisk pracy,
 • Chcą Państwo poznać regulamin dokonywania ocen pracowników,


to nasze szkolenie odpowie na w/w zagadnienia.


Dodatkowo: • Nasi wykładowcy szczegółowo omówią każdy etap procedury z wyszczególnieniem obowiązków
  oceniającego
 • Wskażą narzędzia przydatne podczas przeprowadzania oceny (program autorstwa firmy Audyt.Net dedykowany specjalnie dla pracowników sądów i prokuratury)
 •  Zaprezentują również jak powinien zachować się oceniający i oceniany podczas rozmowy
  (w formie ćwiczeń z psychologiem)


Szkolenie przeznaczone jest  dla: prezesów sądów, prokuratorów, kierowników działów, audytorów
wewnętrznych, pracowników działów kadr, osób odpowiedzialnych za zarządzaniem kadrami i osób
odpowiedzialnych za przeprowadzanie ocen pracowniczych.

Koszt udziału
jednej osoby w szkoleniu wynosi 1100 zł brutto.
Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie (śniadanie, obiady, kolacja, przerwy kawowe), udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, oprogramowanie InfoKadry w wersji testowej, certyfikat ukończenia szkolenia.


Przewidzieliśmy także dla Państwa liczne rabaty: • 100 zł od ceny podstawowej – w przypadku uczestnictwa dwóch osób z tej samej jednostki
 • 200 zł od ceny podstawowej – w przypadku uczestnictwa trzech i więcej osób z tej samej jednostki
 • 100 zł w przypadku uczestnictwa w szkoleniu bez zakwaterowania


Pliki do pobrania:

Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłoszenie uczestnictwa na załączonym formularzu, poprzez przesłanie go faksem na numer 0-33 487-68-28 do dnia 18 lutego br. Opłatę za szkolenie należy także uiścić do dnia 18 lutego 2009 r. (chyba, że ustalono inaczej)  poprzez wpłatę na konto wskazane w formularzu zgłoszeniowym.Agenda szkolenia:

Pierwszy dzień


9:30 – 10:30


Rejestracja


10:30 – 11:00


Omówienie wymogów ustawowych ocen kwalifikacyjnych pracowników


11:00 – 11:45


Omówienie zakresu wzorcowego regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników


11:45 – 12:00


Przerwa kawowa


12:00 – 13:00


Tryb dokonywania oceny, wybór kryteriów, wypełnianie arkuszy ocen. Rola Kierownika Jednostki (w tym zatwierdzanie kryteriów). 


13:00 – 13:45


Obiad


13:45 – 15.00


Rozmowa oceniająca, informowanie o ocenie.
Tryb odwołania od oceny, sposób postępowania przy ocenach
negatywnych,  obowiązki dokumentacyjne.


15:00 – 15:15


Przerwa kawowa


15:15 – 16:45


Narzędzia informatyczne wspomagające proces oceniania
pracowników
– zajęcia warsztatowe z wydrukami arkuszy
przeprowadzonych ocen.


16:45 – 17:00


Przerwa kawowa


17:00 – 18:15


Narzędzia informatyczne wspomagające proces
oceniania pracowników
– zajęcia warsztatowe z wydrukami arkuszy
przeprowadzonych ocen. c.d.


18:30
                       


Kolacja


Drugi dzień


8:00 – 8:45


Śniadanie


8:45 – 10:15


Zajęcia warsztatowe – rozmowa kwalifikacyjna,
rozmowa – wywiad (w tym zasady skutecznego wywiadu),


10:15 – 10:30


Przerwa kawowa


10:30 – 12:45


Zajęcia warsztatowe – komunikacja w przeprowadzaniu ocen
(relacje „przełożony – podwładny”)


12:45 – 13:45


Obiad


13:45 – 15:15


Zajęcia warsztatowe: typologie osobowości
(m.in. omówienie charakterystyk osobowości)


15:15 – 15:30


Zakończenie  (test sprawdzający).


Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia jeżeli ilość uczestników nie przekroczy 15 osób.
O uczestnictwie szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.


Ok. 50 szkoleń jakie przygotowaliśmy wyłącznie dla jednostek sektora wymiaru sprawiedliwości oraz liczne referencje zadowolonych klientów pozwalają nam sądzić, iż także Państwo będą zadowoleni z poziomu świadczonych przez naszą firmę usług. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.


Dział szkoleń Audyt.Net
tel.  033 487-69-37 
fax. 033 487-68-28
e-mail: szkolenia@audyt.net

 

0 762


Pragniemy serdecznie Państwa zaprosić na szkolenie:


Depozyty sądowe – sposób postępowania i rozliczania.
Standardy kontroli finansowej, procedury kontroli finansowej na 2009r.”


Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2009  w Hotelu „Mrówka” w Warszawie (ul.Przekorna 33)


Szkolenie dedykowane jest dla resortu sprawiedliwości i przeznaczone jest dla kierownictwa sądów i prokuratur (dyrektorów, kierowników finansowych, głównych księgowych) oraz osób zajmujących się rozliczaniem sum depozytowych, a także dla audytorów wewnętrznych.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu:

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie różnych aspektów rozliczania sum depozytowych (prawnych, rachunkowych, podatkowych i organizacyjnych), zaproponowanie wzorców dokumentacji w tym również gotowych procedur. Istotną korzyścią dla uczestników szkolenia będzie zapoznanie z potencjalnymi błędami w szczególności we współpracy z bankami, zakresem audytu sum depozytowych. Dopełnieniem szkolenia będzie przedstawienie standardów kontroli finansowej oraz budowy systemu kontroli finansowej i wewnętrznej w aspekcie aktualizacji na 2009 rok. Uczestnicy zapoznają się z wytycznymi budowy procedur kontroli finansowej oraz procedur (i załączników) ewidencjonowania i rozliczania depozytów sądowych wraz z obiegiem dokumentów.
W trakcie szkolenia zostaną przeprowadzone warsztaty uwidaczniające praktyczne problemy i często popełniane błędy związane rozliczaniem sum depozytowych, funkcjonowaniem kontroli finansowej (w tym kontroli i zatwierdzania wydatków).


Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 1100 zł.
Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe), uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, dobrowolny egzamin końcowy, certyfikat ukończenia szkolenia.

Przewidzieliśmy także dla Państwa liczne rabaty: • 100 zł od ceny podstawowej – w przypadku uczestnictwa dwóch osób z tej samej jednostki
 • 200 zł od ceny podstawowej – w przypadku uczestnictwa trzech i więcej osób z tej samej jednostki
 • 100 zł w przypadku uczestnictwa w szkoleniu bez zakwaterowaniaPliki do pobrania:

Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłoszenie uczestnictwa na załączonym formularzu, poprzez przesłanie go faksem na numer 0-33 487-68-28 do dnia 11 lutego 2009r.  Opłatę za szkolenie należy uiścić także do dnia  11 lutego 2009 r. (chyba, że ustalono inaczej) poprzez wpłatę na konto Multibank 09 1140 2017 0000 4902 0792 2232Agenda szkolenia:
Pierwszy dzień


9:30 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 11:30


Regulacje określające sposób postępowania i rozliczania sum
depozytowych
(uwzględnione także sumy na zlecenie)


11:30 – 11:45


Przerwa kawowa


11:45 – 12:45


Przykłady księgowań z przykładami i potencjalnymi nieprawidłowościami


13:00 – 14:00


Obiad


14:00 – 15:45


Wzorce procedur ewidencjonowania i rozliczania depozytów sądowych wraz z wzorcami załączników i opisów procesów.


15:45 – 16:00


Przerwa kawowa


16:00 – 17:30


Rozliczania sum depozytowych – warsztaty, przeprowadzanie audytu sum depozytowych. Jak unikać błędów w rozliczaniu depozytów


18:30
                     


Kolacja


Drugi dzień


8:00 – 8:30


Śniadanie


8:30 – 10:45


Rozliczania sum depozytowych – warsztaty, przeprowadzanie audytu sum depozytowych. Jak unikać błędów w rozliczaniu depozytów c.d.


10:45 – 11:15


Przerwa kawowa


11:15 – 12:45


Omówienie zakresu systemu kontroli finansowej, standardy
kontroli finansowej
–stosowanie w praktyce. Tworzenie efektywnego systemu kontroli wewnętrznej


12:45 – 13:45


Obiad


13:45 – 14:45


Omówienie zakresu systemu kontroli finansowej cd.,
obieg dokumentów, kontrola i błędy w kontroli i zatwierdzaniu
dokumentów


14:45 – 15:15


Test sprawdzający,  zakończenie


Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia jeżeli ilość uczestników nie przekroczy 15 osób.


O uczestnictwie szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.


Jesteśmy przekonani, iż nasze szkolenie spełni Państwa wszelkie oczekiwania.W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.


Dział szkoleń Audyt.Net
tel.  033 487-69-37 
fax. 033 487-68-28
e-mail: szkolenia@audyt.net

 

0 668


Pragniemy serdecznie Państwa zaprosić na szkolenie pt:


„Asertywna komunikacja w urzędzie”


Szkolenie odbędzie się w dniach 9-10 lutego 2009 roku, Hotel „Logos” w Krakowie (ul. Szujskiego 5)


Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej mających codzienny (bezpośredni i pośredni) kontakt z klientami oraz pracujących w zespołach.

Opis szkolenia.
Szkolenie wyjaśnia różnicę między asertywnością, agresją i uległością. Zajęcia polegają na praktycznych ćwiczeniach pomagających radzić sobie z negatywnymi ocenami oraz chronić własne terytorium psychologiczne. Uczestnicy uczą się tego jak mówić „nie” w sposób, który nie uraża drugiej osoby, a także ćwiczą konstruktywne wyrażanie krytyki. W zakres szkolenia wchodzi nauka krytykowania skoncentrowana na zachowaniach, a nie na osobie, a także asertywne wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?
Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie przez pracowników urzędu umiejętności komunikacji i asertywnej postawy. Trenerzy wyjaśnią różnicę między asertywnością, agresją i uległością, dzięki czemu nastąpi wzmocnienie kompetencji w obszarze komunikacji interpersonalnej na 3 poziomach: szef, pracownik, klient. Dzięki szkoleniu pracownicy urzędu zwiększą swą pewność siebie oraz postawę asertywną oraz zdobędą umiejętności potrzebne do dobieranie odpowiednich dla rozmówcy argumentów i dostosowania się do sytuacji. Pokazane zostaną zmiany postawy z reaktywnej na proaktywną związane z wychodzeniem z inicjatywą w stosunku do problemów, uwrażliwienie na znaczenie świadomego i skutecznego korzystania z odpowiednich technik komunikowania się.

Warsztaty.

Motywem przewodnim naszych szkoleń jest nauka poprzez doświadczanie. Uczestnicy szkolenia biorą udział
w szeregu ćwiczeń, warsztatów i wspólnych projektów. Metoda interaktywna sprzyja zaangażowaniu grupy w dyskusję, wymianę informacji i doświadczeń. Taki proces dydaktyczny pozwala ograniczyć do niezbędnego minimum zajęcia teoretyczne i skupić się na nauce oraz doskonaleniu umiejętności praktycznych, które są przez uczestników wykorzystywane w pracy zawodowej bezpośrednio po szkoleniu.


Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 1100 zł brutto.
Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe), uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.


Przewidzieliśmy także dla Państwa liczne rabaty: • 100 zł od ceny podstawowej – w przypadku uczestnictwa dwóch osób z tej samej jednostki
 • 200 zł od ceny podstawowej – w przypadku uczestnictwa trzech i więcej osób z tej samej jednostki
 • 100 zł w przypadku uczestnictwa w szkoleniu bez zakwaterowania


Pliki do pobrania:Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłoszenie uczestnictwa na załączonym formularzu, poprzez przesłanie go faksem na numer 0-33 487-68-28 do dnia 4 lutego 2009 roku. Opłatę za szkolenie należy uiścić także do dnia  4 luty 2009 roku (chyba, że ustalono inaczej) poprzez wpłatę na konto Multibank 09 1140 2017 0000 4902 0792 2232. 
Agenda szkolenia:Pierwszy dzień


9:30 – 10:00

Rozpoczęcie szkolenia:

 • Przywitanie i przedstawienie się prowadzących.
 • Przedstawienie celu i agendy szkolenia.
 • Ćwiczenia integracyjne.

10:00 – 11:30


Komunikacja interpersonalna – wprowadzenie: • Czym jest komunikacja.
 • Cele i zadania komunikacji interpersonalnej.
 • Koło Mehrabiana – podstawa skutecznej komunikacji.
 • Rola komunikacji.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Bariery komunikacyjne.
 • Pierwsze wrażenie i mowa ciała – rola komunikatów niewerbalnych.

11:30 – 11:45


Przerwa kawowa


11:45 – 13:00


Skuteczne porozumiewanie się – techniki: • Aktywne słuchanie.
 • Parafraza – jako technika dostrajania się.
 • Pytania zamknięte i pytania otwarte.

13:00 – 14:00


Obiad


14:00 – 15:45


 Rozwinięcie umiejętności przekonywania i perswazji: • Sztuka perswazji – argumentowanie pod kątem perswazji.
 • Dostosowanie do sposobu argumentacji do cech osobowych rozmówcy

15:45 – 16:00


Przerwa kawowa


16:00 – 17:30


Świadomość i podświadomość w komunikacji: • Matryca aktywnego umysłu, czyli preferencje prawo bądź lewo półkulowe w komunikacji.
 • Magia słowa „nie”, „ale”, „spróbuje”.
 •  Zakończenie pierwszego dnia szkolenia.

19:00
                    


Kolacja


Drugi dzień


8:00 – 8:30


Śniadanie


8:30 – 10:45


Asertywny język ciała i umysłu – wprowadzenie: • Sztuka mówienia „nie”.
 • „Chcę” czy „muszę” – dialog wewnętrzny pomiędzy wolnością i odpowiedzialnością.
 • Trening podstawowych zachowań asertywnych – odgrywanie scenek odmawiania, stanowienia i obrony własnych granic oraz wyrażania próśb.
 • Asertywność w ciele. Przekonujący język ciała.
 • Techniki asertywne.
 • Asertywność w pracy i w relacjach osobistych.

10:45 – 11:15


Przerwa kawowa


11:15 – 12:45


Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach różnic zdań: • Przyczyny różnic  zdań – merytoryczne i osobowościowe.
 • Techniki postępowania przy występowaniu różnic zdań.
 • Zamiana zdań anty-asertywnych na pro-asertywne, czyli sztuka bycia pozytywnym

12:45 – 13:45


Obiad


13:45 – 14:45


Obrona przed manipulacją: • Co to jest manipulacja – jak inni manipulują nami?
 • Rodzaje zachowań manipulacyjnych.
 • Rozpoznanie sytuacji, w których poddawani jesteśmy manipulacji.
 • Sposoby obrony przed manipulacją.
 • Komunikacja z pozycji „Podwładnego i zwierzchnika” – warunek zachowań asertywnych

14:45 – 15:15


Test sprawdzający


15:15 – 15:30


Zakończenie (omówienie wyników testu, rozdanie zaświadczeń)


Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia jeżeli ilość uczestników nie przekroczy 15 osób.


O uczestnictwie szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.


Jesteśmy przekonani, iż nasze szkolenie spełni Państwa wszelkie oczekiwania.W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.


Dział szkoleń Audyt.Net
tel. 033 487-69-37
fax. 033 487-68-28
e-mail: szkolenia@audyt.net

 

0 561


Pragniemy serdecznie Państwa zaprosić na kolejne
szkolenie pt.:


„Kontrola 5%
wydatków. Kontrola zarządcza.

Naruszenia dyscypliny finansów
publicznych”


Szkolenie odbędzie
się
w dniach 5-6 lutego 2009 roku, Hotel „Światowit” w Łodzi (al..
Kościuszki 68)


Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników
jednostek sektora finansów publicznych oraz innych jednostek organizacyjnych i
firm korzystających ze środków publicznych, audytorów wewnętrznych, biegłych
rewidentów, kontrolerów finansowych, skarbników i sekretarzy jednostek
samorządowych, naczelników/dyrektorów wydziałów finansowych,
naczelników/dyrektorów wydziałów organizacyjnych, głównych księgowych, osób
zajmujących się zamówieniami publicznymi.

Opis szkolenia

Pragniemy zaoferować Państwu szkolenie
składające się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy kwestii
kontroli przestrzegania, przez podległe i nadzorowane jednostki, realizacji
procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania
wydatków, czyli tzw. kontroli 5 %. Prowadzący szkolenie
przedstawi Państwu swoją metodologię przeprowadzania tej
kontroli
, opartą na kilkuletniej praktyce. Omówione będą
wzorcowe dokumenty robocze, a w szczególności końcowe
sprawozdanie z kontroli. Przedstawione zostaną także autentyczne rekomendacje
wydane w latach 2006 – 2008. Szkolenie obejmie również zagadnienie zakresu
podmiotowego i przedmiotowego planowanej do wprowadzenia w nowej ustawie o
finansach publicznych tzw. kontroli zarządczej, którą reguluje
Rozdział 6 wspomnianego projektu.
Będące tematem
drugiej części naszego szkolenia, naruszenia dyscypliny
finansów publicznych,
mogą skutkować upomnieniem, naganą, karą
pieniężną lub nawet pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi. Ponieważ takich naruszeń jest w
chwili obecnej aż 68
, warto się z nimi zapoznać, tym bardziej, że
nowa ustawa o finansach publicznych jeszcze rozszerza ten
katalog
. Często zdarza się też, iż próbując uniknąć odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów dochodzi do popełnienia czynów, za które grozi
odpowiedzialność karna (preparowanie dokumentów, fałszowanie podpisów, dat
itp.). Znajomość ogólnych przepisów o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych, katalogu czynów stanowiących takie naruszenie, zasad
odpowiedzialności, zagadnień proceduralnych oraz styku odpowiedzialności z
tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych z odpowiedzialnością
pracowniczą, karną i cywilną jest zatem kluczowym zagadnieniem,
pozwalającym uniknąć problemów zarówno szeregowym pracownikom jak
i kierownictwu jednostek sektora finansów publicznych
oraz innych jednostek korzystających ze środków publicznych.Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi: • 1100 zł – dla jednostek sektora finansów publicznych
 • 1350 zł – dla firm komercyjnych.

Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, pełne
wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe), uczestnictwo w
szkoleniu, materiały szkoleniowe, dobrowolny egzamin końcowy, certyfikat
ukończenia szkolenia.


Przewidzieliśmy także dla Państwa liczne rabaty: • 100 zł od ceny podstawowej – w przypadku uczestnictwa dwóch osób
  z tej samej jednostki
 • 200 zł od ceny podstawowej – w przypadku uczestnictwa trzech i
  więcej osób
  z tej samej jednostki
 • 100 zł w przypadku uczestnictwa w szkoleniu bez
  zakwaterowaniaPliki do pobrania:

Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłoszenie uczestnictwa na załączonym
formularzu, poprzez przesłanie go faksem na numer
0-33 487-68-28 do dnia 30 stycznia
2009 roku. Opłatę za szkolenie należy uiścić także do dnia
 30 stycznia 2009 roku (chyba, że ustalono inaczej)
poprzez wpłatę na konto Multibank 09 1140 2017 0000 4902 0792
2232.
Agenda szkolenia:

Pierwszy dzień


9:30 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 11:30


Podstawy prawne tzw. kontroli 5 % wydatków. Zakres podmiotowy

i przedmiotowy kontroli. Metodologia przeprowadzania
kontroli
.
Analiza wzorcowych dokumentów
(upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, dokumenty robocze, dokumentowanie
wyników kontroli, sprawozdanie).


11:30 – 11:45


Przerwa kawowa


11:45 – 12:45


Wydawanie zaleceń (rekomendacji) i monitoring ich
realizacji.


13:00 – 14:00


Obiad


14:00 – 15:45


Przepisy prawne regulujące pojęcie finansów publicznych (fp)
oraz zagadnienie naruszenia dyscypliny fp.
Podmioty
odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny fp.

Katalog czynów
naruszających dyscyplinę finansów publicznych.
 


15:45 – 16:00


Przerwa kawowa


16:00 – 17:30


Podstawowe reguły odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny fp. Wyłączenia odpowiedzialności.
Katalog
stosowanych kar. Zasady wymiaru kary
.
Strony i komisje
orzekające
(obwiniony, rzecznik dyscypliny finansów publicznych,
rodzaje komisji orzekających).


19:00
                      


Kolacja


Drugi dzień


8:00 – 8:30


Śniadanie


8:30 – 10:45


Ogólne zasady postępowania.
Zawiadomienie o naruszeniu
dyscypliny fp. Wniosek o ukaranie.
Postępowanie przed komisją
pierwszej instancji.

Środki zaskarżenia. Postępowanie
drugiej instancji
.


10:45 – 11:15


Przerwa kawowa


11:15 – 12:45


Stwierdzanie nieważności i uchylanie prawomocnych
rozstrzygnięć
.
Wznowienie postępowania. Skarga do sądu
administracyjnego. Przedawnienie. Zatarcie ukarania. Postulaty de lege ferenda.


12:45 – 13:45


Obiad


13:45 – 14:45


Analiza autentycznych zawiadomień w sprawach o
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ćwiczenia polegające na odgadywaniu
zapadłych w tych sprawach rozstrzygnięć.    

Omówienie kazusów zaproponowanych przez uczestników
szkolenia.   


14:45 – 15:15


Test sprawdzający


15:15 – 15:30


Zakończenie (omówienie wyników testu, rozdanie
zaświadczeń)


Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia jeżeli ilość
uczestników nie przekroczy 15 osób.


O uczestnictwie szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc
ograniczona.


Jesteśmy przekonani, iż nasze szkolenie spełni Państwa wszelkie
oczekiwania.W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa
dyspozycji.


Dział szkoleń Audyt.Net
tel. 033 487-69-37
fax. 033
487-68-28
e-mail: szkolenia@audyt.net

 

0 1057

Akademia Polskiego Instytutu Dyrektorów
Warsztat Grant Thornton Frąckowiak

ZGODNOŚĆ – JAKOŚĆ – WARTOŚĆ DODANA
Najnowsze zmiany w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego


50 % upustu dla audytorów sektora finansów publicznych
10 % zniżki dla użytkowników serwisu Audyt.Net • Warszawa, 28 stycznia 2009 r. (środa), godz. 11:00 – 16:30
 • Klub Bankowca, ul. Smolna 6


Opis
1 stycznia 2009 roku weszła w życie nowa wersja Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego ustanowiona przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA). Choć Standardy nie maja charakteru powszechnie obowiązującego, jednak stanowią najlepsze światowe praktyki w zakresie audytu wewnętrznego i są zalecane do stosowania we wszystkich organizacjach, w których został powołany audyt wewnętrzny.
Zakres zmian dotyka niezwykle istotnych kwestii, w szczególności takich jak: • znaczenie audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem oszustw,
 • współpraca audytu wewnętrznego z Rada Nadzorcza,
 • zapewnienie najwyższej jakości funkcjonowania i efektów prac audytu wewnętrznego poprzez ustanowienie Programu zapewnienia jakości.

Udział w warsztacie będzie doskonałą okazją do dyskusji w gronie praktyków, na temat zmian w Standardach oraz metod dostosowania sie do nowych wymogów.
Powyższe wydarzenie jest również jednym z pierwszych działań związanych z nawiązaniem ścisłej współpracy pomiędzy Polskim Instytutem Dyrektorów i Grant Thornton Frąckowiak, której celem jest promowanie idei ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego oraz podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju corporate governance w Polsce.


Warsztat prowadzą:
Maciej Richter, Partner Zarządzający, Grant Thornton Frąckowiak
Anatol Skitek, Senior Konsultant, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny, Grant Thornton
Frąckowiak
Piotr Hans, Senior Konsultant, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny, Grant Thornton FrąckowiakPliki do pobrania:
Program warsztatu:


11:00 – 12:15 sesja I


Omówienie nowej wersji Standardów • wskazanie obszarów zmian
 • ocena istotności poszczególnych modyfikacji
 • wpływ poszczególnych zmian na funkcjonowanie audytu wewnętrznego oraz organizacji

12:15 – 12:30 przerwa na kawę


12:30 – 13:30 sesja II


Współpraca audytu wewnętrznego z radą nadzorczą • szczegółowe omówienie zmian w Standardach
 • praktyka spółek (studia przypadków), typowe słabości i obszary doskonalenia
 • usytuowanie organizacyjne i funkcjonalne audytu wewnętrznego
 • wpływ Rady Nadzorczej na działalność audytu wewnętrznego – kontekst strategiczny i operacyjny
 • komunikacja pomiędzy audytem wewnętrznym i Radą Nadzorczą
 • dyskusja i wymiana doświadczeń

13:30 – 14:15 lunch


14:15 – 15:15 sesja III


Audyt wewnętrzny a problem oszustw (nadużyć) • nowy zakres „obowiązków” audytora wynikający ze Standardów
 • rola audytu wewnętrznego i osób zarządzających w zapobieganiu i wykrywaniu oszustw (nadużyć)
 • szacowanie ryzyka wystąpienia nadużyć w organizacji
 • odpowiedzialność audytora w prowadzeniu zadań polegających na „badaniu w sprawie oszustwa”
 • wykorzystanie przez audyt wewnętrzny narzędzi informatycznych w walce z nadużyciami
 • dotychczasowa praktyka firm (studia przypadków) i propozycje zmian dostosowujących
 • dyskusja i wymiana doświadczeń

15:15 – 15:30 przerwa na kawę


15:30 – 16:30 sesja IV


Program zapewnienia jakości audytu wewnętrznego • obligatoryjny charakter Programu zapewnienia jakości w nowej wersji Standardów
 • wdrożenie efektywnego Programu zapewnienia jakości – propozycje rozwiązań
 • podstawy funkcjonowania audytu wewnętrznego w organizacji
 • mechanizmy i narzędzia zachowania niezależności i obiektywizmu
 • wypełnianie oczekiwań stawianych audytowi wewnętrznemu przez organizacje
 • raportowanie dotyczące jakości
 • studia przypadków, dyskusja i wymiana doświadczeń
 • podsumowanie i zakończenie warsztatu