środa, 29 maja, 2024
Strona główna Kursy i szkolenia Najnowsze zmiany w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego

Najnowsze zmiany w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego

Akademia Polskiego Instytutu Dyrektorów
Warsztat Grant Thornton Frąckowiak

ZGODNOŚĆ – JAKOŚĆ – WARTOŚĆ DODANA
Najnowsze zmiany w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego


50 % upustu dla audytorów sektora finansów publicznych
10 % zniżki dla użytkowników serwisu Audyt.Net • Warszawa, 28 stycznia 2009 r. (środa), godz. 11:00 – 16:30
 • Klub Bankowca, ul. Smolna 6


Opis
1 stycznia 2009 roku weszła w życie nowa wersja Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego ustanowiona przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA). Choć Standardy nie maja charakteru powszechnie obowiązującego, jednak stanowią najlepsze światowe praktyki w zakresie audytu wewnętrznego i są zalecane do stosowania we wszystkich organizacjach, w których został powołany audyt wewnętrzny.
Zakres zmian dotyka niezwykle istotnych kwestii, w szczególności takich jak: • znaczenie audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem oszustw,
 • współpraca audytu wewnętrznego z Rada Nadzorcza,
 • zapewnienie najwyższej jakości funkcjonowania i efektów prac audytu wewnętrznego poprzez ustanowienie Programu zapewnienia jakości.

Udział w warsztacie będzie doskonałą okazją do dyskusji w gronie praktyków, na temat zmian w Standardach oraz metod dostosowania sie do nowych wymogów.
Powyższe wydarzenie jest również jednym z pierwszych działań związanych z nawiązaniem ścisłej współpracy pomiędzy Polskim Instytutem Dyrektorów i Grant Thornton Frąckowiak, której celem jest promowanie idei ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego oraz podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju corporate governance w Polsce.


Warsztat prowadzą:
Maciej Richter, Partner Zarządzający, Grant Thornton Frąckowiak
Anatol Skitek, Senior Konsultant, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny, Grant Thornton
Frąckowiak
Piotr Hans, Senior Konsultant, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny, Grant Thornton FrąckowiakPliki do pobrania:
Program warsztatu:


11:00 – 12:15 sesja I


Omówienie nowej wersji Standardów • wskazanie obszarów zmian
 • ocena istotności poszczególnych modyfikacji
 • wpływ poszczególnych zmian na funkcjonowanie audytu wewnętrznego oraz organizacji

12:15 – 12:30 przerwa na kawę


12:30 – 13:30 sesja II


Współpraca audytu wewnętrznego z radą nadzorczą • szczegółowe omówienie zmian w Standardach
 • praktyka spółek (studia przypadków), typowe słabości i obszary doskonalenia
 • usytuowanie organizacyjne i funkcjonalne audytu wewnętrznego
 • wpływ Rady Nadzorczej na działalność audytu wewnętrznego – kontekst strategiczny i operacyjny
 • komunikacja pomiędzy audytem wewnętrznym i Radą Nadzorczą
 • dyskusja i wymiana doświadczeń

13:30 – 14:15 lunch


14:15 – 15:15 sesja III


Audyt wewnętrzny a problem oszustw (nadużyć) • nowy zakres „obowiązków” audytora wynikający ze Standardów
 • rola audytu wewnętrznego i osób zarządzających w zapobieganiu i wykrywaniu oszustw (nadużyć)
 • szacowanie ryzyka wystąpienia nadużyć w organizacji
 • odpowiedzialność audytora w prowadzeniu zadań polegających na „badaniu w sprawie oszustwa”
 • wykorzystanie przez audyt wewnętrzny narzędzi informatycznych w walce z nadużyciami
 • dotychczasowa praktyka firm (studia przypadków) i propozycje zmian dostosowujących
 • dyskusja i wymiana doświadczeń

15:15 – 15:30 przerwa na kawę


15:30 – 16:30 sesja IV


Program zapewnienia jakości audytu wewnętrznego • obligatoryjny charakter Programu zapewnienia jakości w nowej wersji Standardów
 • wdrożenie efektywnego Programu zapewnienia jakości – propozycje rozwiązań
 • podstawy funkcjonowania audytu wewnętrznego w organizacji
 • mechanizmy i narzędzia zachowania niezależności i obiektywizmu
 • wypełnianie oczekiwań stawianych audytowi wewnętrznemu przez organizacje
 • raportowanie dotyczące jakości
 • studia przypadków, dyskusja i wymiana doświadczeń
 • podsumowanie i zakończenie warsztatu

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze