poniedziałek, 17 maja, 2021

Odpowiedz na: Pomocy!!!

Home Forum Sektory Samorządy Pomocy!!! Odpowiedz na: Pomocy!!!

#11829
zwkat
Uczestnik

Jako poziom ufności wybiera się najczęściej poziom 1- alfa= 0,99lub 0,95. Im większy przyjmie się poziom ufności, tym mniejsze dopuszcza się ryzyko popełnienia błędu I rodzaju. Poziom ufności powinien być zatem uważnie dobierany. Wyższe wartości
1- alfa przyjmuje się w ważnych badaniach technicznych, medycznych lub epidemiologicznych, w takich przypadkach zwykle powszechnie wymagane jest
1- alfa= 0,99. Obrazując sprawę właściwego doboru poziomu ufności (1- alfa) przytoczono przykład: odrzucenie sprawdzanej hipotezy na poziomie 1- alfa=0,99 oznacza, że odrzucając tą hipotezę albo mamy rację (tzn. hipoteza jest naprawdę fałszywa), albo też popełniamy błąd I rodzaju, ale w tym ostatnim przypadku częstotliwość popełnienia takiego błędu wynosi tylko 1 na 100 przypadków (czyli 1 pomyłka na 100 decyzji dla założonego 1- alfa=0,99).
Zgodnie z powyższymi wytycznymi przystępując do wyznaczenia minimalnej liczebności próby należy ex ante przyjąć – w zależności od celu badania – wartości dwóch parametrów: błędu (d) oraz poziomu ufności (1- alfa). Jeżeli konieczna jest wysoka wiarygodność badania przyjmuje się poziom ufności zbliżony do jedności (1- alfa= 0,99 lub 0,95) oraz jak najniższy błąd „d” rzędu 1,5% – 3%.