piątek, 16 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: komisja rewizyjna

Home Forum Sektory Samorządy komisja rewizyjna Odpowiedz na: komisja rewizyjna

#11926
romb
Uczestnik

Jestem zdania,że wydawanie zaleceń ( zarządzeń) pokontrolnych należy do funkcji wykonawczych, a organerm wykonawczym w samorządach jest wójt, burmistrz, prezydent, zarząd powiatu, itp. W moim przekonaniu komisja rewizyjna działajaca w oparciu o wydane przez organ stanowiący upoważnienie przeprowadza kontrole i przekazuje jej wyniki radzie. Sam, jako radny, jestem członkiem komisji rewizyjnej w innej jednostce samorządowej.Chciałbym zauważyć, ze nie zawsze członkowie komisji rewizyjnej są merytorycznie przygotowani do przeprowadzania kontroli problemowych o różnorakiej przeciez tematyce. Wydawanie zatem zaleceń przez takie gremium jest moim zdaniem co najmniej problematyczne. Inaczej sprawa wygląda jeśli znajduje to uzasadnienie w statucie jednostki, ale upoważnienie do wydawania zaleceń powinno być w nim zapisane jasno i wprost, choć upierałbym sie, że nie jest to rozwiązanie poprawne formalnie. Moim zdaniem, rada – po uzyskaniu wyników kontroli komisji rewizyjnej powinna zdecydować o nadaniu im dalszego biegu. Ale ponieważ, tak jak już napisałem na wstępie, uważam wydawanie zaleceń za działania wykonawcze, rada powinna przekazać wyniki kontroli ze stosownym komentarzem organowi wykonawczemu, ten zaś powinien podjąć odpowiednie działania – może wydać jednostkom czy komórkom organizacyjnym zalecenia wynikające z wyników przeprowadzonej kontroli.
Pozdrawiam.