niedziela, 16 maja, 2021

Odpowiedz na: Próbkowanie

Home Forum Sektory Samorządy Próbkowanie Odpowiedz na: Próbkowanie

#12315
ajuri
Uczestnik

Jeśli chcesz to udokumentować za pomoca wzorów to możesz postapić w nastepujący sposób:
N- liczebność populacji 1600
u =1,96 (dla poziomu ufności 0,95% odczytana z tablic, z tego co wiem to właśnie taki poziom ufności jest najczęściej stosowany)
e = 5% (tzw. błąd szacowania),
p=5% (proporcja populacji)
powyższe dane podstawiasz do wzoru matematycznego:
n = N*u2 *p (1-p) / e2 (N -1) + u2 * p(1-p)

* – ozn znak mnożenia
2 – oznacza podniesienie do kwadratu

czyli podstawiając do wzoru, zapiszę Ci wielkości już podniesione do kwadratu

n=1600*3,8416*0,05* (1-0,05) / 0,0025 *(1600-1) +3,8416*0,05*(1-0,05) = 69,84 czyli w przybliżeniu 70 decyzji

3,8416 to 1,96 podniesione do kwadratu, 0,0025 to wielkość e=0,05 podniesiona do kwadratu

po wyznaczeniu wielkości próby w tym przypadku 70 można zastosować statystyczną technikę dopboru próby, a mianowicie dobór losowy z interwałem, czyli:
1. uszeregować wszystkie elementy populacji,
2. obliczyć wielkość interwału
INTERWAŁ = N / n = 1600/70 =w przybliżeniu 22
3. Wybrać losowy punkt startowy
w celu wygenerowania losowej liczby rzeczywistej z [przedziału od a do b, (w tym przypadku od 1 do 22) korzystamy z funkcji programu Excel o wzorze =(LOS()*(b-a)+a)
czyli
=LOS()*(22-1)+1
stosując ten wzór wylosujesz [pkt. startowy)
4. odmierzając od pkt. startowego wielkość interwału wybierzesz kolejne elementy z populacji (możesz tu zastosować program Excel – tworzenie serii)

Jeżeli nie chcesz stosować interwału to możesz za pomocą programu Excel – narzędzie próbkowania wybrać całkowicie losowe elementy próbki, w tym celu:
1. uszereguj wszystkie elemnty populacji,
2. Program excel:
– z paska menu wybrać Narzędzia – Analiza danych – Narzędzia analizy: wybrać próbkowanie i OK
– w oknie dialogowym próbkowania okreslamy:
– zakres wejściowy (adres zakresu danych zawierających populację)
– metodę próbkowania: zaznaczyć losowa,
– liczbę prób (podać liczbę wybranych losowo wartości, które maja byc umieszcone w tabeli wyników tu: 70,
– opcje wyjścia: wybieramy zakres wyjściowy
i OK

Jeęli nie chcesz aż tak szczegółowo to określ, że zbadasz np. 5%
Pozdrawiam 😀