niedziela, 9 maja, 2021

Odpowiedz na: dyscyplina

Home Forum Sektory Służba zdrowia dyscyplina Odpowiedz na: dyscyplina

#14079
bogpie
Uczestnik

Pozwolę sobie podpiąć się pod Twój temat dot. dyscypliny fp, bo chciałabym zasięgnąć opinii w jeszcze jednej kwestii.

Czy uchybienia w zakresie stosowania zasad rachunkowości, a w szczególności zasad gospodarowania majątkiem trwałym (przyjęcie, ewidencja, likwidacja, sprzedaż) też podpadają pod dyscyplinę fp?

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr14, poz. 114) naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
1) zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2),
2) wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Czy w takim razie jeśli spis z natury i rozliczenie inwentaryzacji są przeprowadzone prawidłowo (spisano co okazano i porównano stan z księgami), a treść sprawozdania jest zgodna z ewidencją, to wszystko jest OK? Czy w takim przypadku nie ma naruszenia dyscypliny fp, mimo iż w samych księgach oraz w dokumentacji księgowej są wady (np. nieterminowe wystawianie dokumentów OT, LT itp. skutkujące nieprawidłowym stanem ewidencyjnym środków trwałych na dzień sporządzania sprawozdania lub przeprowadzania spisu)?