piątek, 7 maja, 2021

Odpowiedz na: Zarząd Powiatu czy Starosta?

Home Forum Sektory Samorządy Zarząd Powiatu czy Starosta? Odpowiedz na: Zarząd Powiatu czy Starosta?

#15153
scypion
Uczestnik

Art. 62.
5. W odniesieniu do jednostek podsektora samorządowego kompetencje Ministra Finansów w zakresie audytu wewnętrznego, z wyłączeniem wyrażania zgody na rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym, wykonują odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.