sobota, 10 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Łączna wartość zobowiązania

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Łączna wartość zobowiązania Odpowiedz na: Łączna wartość zobowiązania

#16035
terka
Uczestnik

No to przytoczę fragment komentarz z Lexa (Ludmiły Lipiec) do tegoż artykułu:

Analizując umowę na dowóz uczniów do szkoły, zawartą przez jednostkę samorządu terytorialnego, w kierunku ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określonej w art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) Główna Komisja Orzekająca stwierdziła, że zaniechanie określenia w umowie maksymalnej wysokości zobowiązania jest sprzeczne z art. 85 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zakazującym zaciągania przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań finansowych, których wartość nominalna należna do zapłaty w dniu wymagalności, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji. W ocenie GKO jednak naruszenie tego zakazu nie stanowi karalnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych (orzeczenie GKO z dnia 22 czerwca 2006 r., DF/GKO-4900-43/56/06/1249, Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2006, nr 3, poz. 17).