piątek, 9 czerwca, 2023

Odpowiedz na: pomoc publiczna

Home Forum Sektory Samorządy pomoc publiczna Odpowiedz na: pomoc publiczna

#17662
zosia
Uczestnik

Zgodnie z art. 87 ust. 1 TWE obowiązuje zakaz udzielania / przyznawania pomocy publicznej. Lukę w odniesieniu do braku legalnej definicji pomocy publicznej wypełnia działalność Komisji Europejskiej oraz orzecznictwo sądów wspólnotowych: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji. Treba wyraźnie podkereslić, że pozostałe wyznaczniki zawarte w tym artykule (art. 87 ust. 1 TWE) nie odnoszą się już do pojęcia pomocy publicznej, a jedynie do zakazu jejprzyznawania Wskazuje się, w jakich przypadkach zakaz przyznawania pomocy ma zastosowanier. Są to sytuacje:
– dany środek jest pomocą przyznawaną przez państwo lub ze źródeł państwowych;
– przyznanie go powoduje uprzewilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub gałęzi produkcji, oraz
– przyznanie pomocy wpływa na wymiane handlową pomiędzy państwami członkowskimi, oraz
– przyznanie pomocy nie jest dozwolone na podstawie przepisów szczególnych zawartach w Traktacie.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uznanie danego środka za pomoc publiczną wymaga spełnienia wszystkich przesłanek wymienionych w art. 87 ust. 1 TWE. Pomoc w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE jest ujeta bardzo szeroko. Wskazuje się, że przepis art. 87 ust. 1 TWE odnosi się do wszelkiej pomocy (any aid) udzielonej w jakiejkolwiek formie (in any form). Pomoc może być udzielona w sposób bezpośredni lub pośredni.
W praktyce KE posługuje się podziałem, który wyróżnia 4 grupy form udzielania pomocy publicznej.
Tak więc w tym przypadku mamy do czynienia w formą pomocy publicznej z grupy „B” – która obejmuje formy zaangazowania kapitałowego w formie udziałowego państwa w kapitale przedsiębiorstw.
Oczywistym jest, że pod pojęciem środki państwowe rozumieniemy także środki JST.
Zgodnie z tablą kodową pomocy publicznej – aport jest sklasyfikowany jako pomoc ” B1.1.” wniesienie kapitału.

UFFFFF. To chyba …. na razie… jak coś to pisz.

Pozdr.

zosia.