piątek, 23 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Powierzenie obowiązków zgodnie z art 44.2 ustawy o finansach publicznych

Home Forum Sektory Wojskowe Jednostki Budżetowe Powierzenie obowiązków zgodnie z art 44.2 ustawy o finansach publicznych Odpowiedz na: Powierzenie obowiązków zgodnie z art 44.2 ustawy o finansach publicznych

#17981
wojak
Uczestnik

Regulamin organizacyjny, to pojęcie dość nieprecyzyjne. Proszę zauważyć, że szczególnie w wojsku jest ileś dokumentów regulujących zagadnienia organizacyjne, m.in. Rozkaz Organizacyjny…
Dokumenty kompetencyjne w WJB to odrębne i dość skomplikowane zagadnienie. Nigdzie nie znalazłem precyzyjnego określenia formy i treści regulaminu organizacyjnego jednostki. Nic ne stoi na przeszkodzie temu, by takich dokumentów było ileś dla iluś obszarów (np. cywile i wojskowi, itp, itd.).
Wyrażam swój stanowczy pogląd: Rozkaz… jest elementem składowym „Regulaminu organizacyjnego jednostki”.
Badając to zagadnienie doszedłem do przekonania, że warto w WJB uporządkować kwestie „kompetencyjne”, a odpowiedzialny za to powinien być Szef Sztabu – to wynika z zadań, jakie pełni.
Sugeruję zebranie wszystkich dokumentów kompetencyjnych obowiązujących w WJB w jednej „teczce”.
Zarządzanie Jakością się kłania… 😕