niedziela, 24 września, 2023

Odpowiedz na: średnie wynagrodzenia nauczycieli

Home Forum Sektory Samorządy średnie wynagrodzenia nauczycieli Odpowiedz na: średnie wynagrodzenia nauczycieli

#18701
szymonek123
Uczestnik

Składniki tej płacy są określone przepisami Karty Nauczyciela bądź rozporządzenia właściwego ministra (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, nagroda jubileuszowa). Ustalając średnią organ prowadzący szkołę powinien uwzględnić również ustalone przez daną jednostkę samorządu terytorialnego wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw czy nagród organu prowadzącego (dyrektora szkoły) oraz wysokości dodatków (motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy).

Należy pamiętać, że w skład wynagrodzenia nauczycielskiego nie wchodzą świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych, czyli dodatek mieszkaniowy oraz dodatek wiejski (art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela).

poczytaj sobie http://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/wynagrodzenia/101599,1,Nowe-zasady-wynagradzania-nauczycieli.html